Flexibele NZa-beleidsregel maakt financiële steun van zorgverzekeraars aan zorgaanbieders mogelijk

Zorgverzekeraars kunnen zorgaanbieders compenseren voor de financiële gevolgen van het coronavirus. Dat is de basis van de regeling die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft opgesteld, in nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut Nederland (ZiNL). De beleidsregel richt zich zowel op de omzetderving als op extra kosten die zorgaanbieders maken voor het leveren van de zorg in verband met de uitbraak van het coronavirus. Zorgaanbieders kunnen hierdoor hun energie richten op het leveren van zorg, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun financiële situatie. Zo kan iedereen de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft, nu én later.

Beeld: ©SSK

Maatwerk

De eerste contouren van de beleidsregel zijn bij ruim vijftig branche- en beroepsorganisaties getoetst. Daaruit kwam vooral naar voren dat de beleidsregel maatwerk niet in de weg mag staan. Johan Rijneveld, manager Eerstelijnszorg bij de NZa:

“Onze beleidsregel is een hulpmiddel om vergoedingen mogelijk te maken. Maatwerk is dan juist belangrijk. De impact van de corona-uitbraak verschilt immers per sector en per regio. Om dit maatwerk te faciliteren, hebben we in samenspraak met het veld flexibiliteit en eenvoud ingebouwd: Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben zo alle ruimte om onderlinge afspraken maken, bijvoorbeeld via hun brancheorganisaties”.

Twee prestaties

De NZa heeft in een beleidsregel twee prestaties vastgesteld. Met de prestatie ‘Continuïteitsbijdrage’ kunnen zorgaanbieders doorlopende kosten in rekening brengen die als gevolg van een lagere omzet door de corona-uitbraak nu niet gedekt zijn door inkomsten uit levering van reguliere zorgprestaties. Denk daarbij aan loonkosten, huisvestingskosten en andere vaste lasten. Zorgverzekeraars maken hiervoor afspraken met zorgaanbieders. Met de prestatie ‘Meerkosten’  kunnen, in overleg met de zorgverzekeraar, extra kosten in rekening worden gebracht die zorgaanbieders maken voor het leveren van zorg als gevolg van de corona-uitbraak en de richtlijnen van het RIVM. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om meerkosten die samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen of kosten die zij moeten maken bij het scheiden van patiënten met een (mogelijke) coronabesmetting van andere patiënten. Hieronder vallen ook de kosten voor zorgcapaciteit die bewust en actief leeg en beschikbaar gehouden wordt voor coronapatiënten, bijvoorbeeld op grond van afstemming in ROAZ-verband.

Zorgplicht

Met de continuïteitsbijdrage en meerkostenregeling leveren zorgverzekeraars een belangrijke bijdrage aan het borgen van de beschikbaarheid en continuïteit van zorg. Mocht ondanks deze financiële steun een zorgaanbieder in financiële nood komen, dan kan de aanbieder zich melden bij zijn belangrijkste zorgverzekeraar. De NZa ziet er in dat geval op toe dat de zorgverzekeraars voldoende doen om de continuïteit van zorg voor verzekerden die bij deze zorgaanbieder in behandeling zijn, te borgen.

Breed toepasbaar

De beleidsregel is breed van opzet en geldt voor alle zorg waarvoor de NZa prestatie- en/of tariefregulering vaststelt, met als uitzondering de langdurige zorg. Voor de langdurige zorg komt een aparte beleidsregel. Verder geldt de beleidsregel voor zowel de basisverzekerde zorg (BV) als de aanvullend verzekerde zorg (AV).  Ook zorgaanbieders die normaal gesproken zorg in rekening brengen zonder overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar, kunnen van de beleidsregel gebruik maken. Zij kunnen daarover een afspraak maken met de ziektekostenverzekeraar.

De nieuwe prestaties treden op 1 mei 2020 in werking, maar hebben terugwerkende kracht tot en met 1 maart van dit jaar.