NZa geeft Zilveren Kruis en FBTO aanwijzing voor uitvoering restitutieverzekering

De NZa heeft Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV en FBTO Zorgverzekeringen NV een aanwijzing gegeven. Uit ons onderzoek is gebleken dat FBTO en Zilveren Kruis vaste bedragen hanteren om te bepalen welk deel van een nota van restitutieverzekerden zij vergoeden. Zij beoordelen niet elke rekening individueel. Dat zou volgens de wet wel moeten, omdat patiënten anders mogelijk een te lage vergoeding van hun zorgkosten krijgen. In de aanwijzing stellen wij daarom dat Zilveren Kruis en FBTO alle nota’s die zij gedeeltelijk niet betalen, individueel moeten beoordelen.

Nieuwsbericht controle wachttijden door zorgverzekeraars
Beeld: ©isk

Zorgverzekeraars mogen bij een restitutieverzekering een deel van de rekening niet vergoeden, als deze rekening onredelijk hoog is. Het moet dan om een uitzondering gaan op de regel dat de zorgverzekeraar de rekening volledig moet vergoeden. Zorgverzekeraars mogen niet een vast bedrag bepalen voor de vergoeding van hoge rekeningen en het restbedrag niet vergoeden. Ze moeten per rekening aantonen dat een rekening onredelijk hoog is.

Volgens Zilveren Kruis en FBTO zijn zij volgens de wet niet verplicht tot het individueel beoordelen van rekeningen, en is de aanwijzing van de NZa niet uitvoerbaar. Zilveren Kruis en FBTO hebben daarom bezwaar gemaakt. Dit bezwaar heeft de NZa ongegrond verklaard. Zilveren Kruis en FBTO zijn tegen dit besluit in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb zal dit beroep versneld behandelen. De werking van de aanwijzingen is gedurende de beroepsprocedure opgeschort.