NZa werkt mee aan bekostiging tijdelijke corona-units

Om de zorg in de ziekenhuizen te ontlasten en mensen met corona in een veilige omgeving te kunnen verzorgen, zijn op veel plaatsen tijdelijke zorglocaties ingericht. Deze ‘corona-units’ bevinden zich in bestaande zorginstellingen en in bijvoorbeeld hotels of evenementenlocaties. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft, samen met het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ActiZ, afspraken gemaakt die het mogelijk maken de extra kosten voor deze zorg te kunnen declareren.

©SSK

In de corona-units worden mensen met corona opgevangen die uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen, maar nog te ziek zijn om naar huis te gaan. Ook mensen met (een vermoeden op) corona die te ziek zijn om thuis te blijven, maar nog te ‘goed’ zijn voor opname in het ziekenhuis, kunnen hier terecht.

“In zorginstellingen worden hier aparte afdelingen voor ingericht. En we zien op meerdere plekken in het land ‘zorghotels’ ontstaan. Dankzij al deze initiatieven zijn patiënten verzekerd van goede zorg en worden onder andere de ziekenhuizen ontlast”,

vult Josefien Kursten, directeur Regulering van de NZa, aan.

Regels voor bekostiging

Zorgaanbieders maken extra kosten om deze locaties klaar te maken voor de zorg voor patiënten. Denk aan kosten voor extra of hoger opgeleid personeel, beschermende kleding, het beschikbaar houden van bedden en het opzetten van een corona-unit. NZa, VWS, ZN en ActiZ hebben afgesproken deze zorg op twee manieren te bekostigen. Enerzijds via een experimentprestatie voor de zorg voor mensen met (vermoedelijk) corona binnen het eerstelijnsverblijf. Anderzijds via nieuwe regelgeving, waarmee de NZa het voor zorgverzekeraars mogelijk maakt dat zij zorgaanbieders kunnen compenseren voor de financiële gevolgen van de corona-uitbraak. Deze regeling richt zich zowel op extra kosten als op doorlopende kosten die momenteel niet worden gedekt door een lagere omzet. De door de NZa mogelijk gemaakte regeling van de zorgverzekeraars geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt naar verwachting in mei 2020 in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De regeling is breed van opzet, geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en is van toepassing op de verzekerde zorg uit zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. De komende periode werken we deze regeling verder uit in overleg met VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut.

Zorgaanbieders die een corona-unit hebben ingericht, kunnen met de preferente zorgverzekeraar in hun eigen regio bespreken hoe zij gebruik kunnen maken van beide regelingen.