Zorgbundels geven zorgverleners meer ruimte bij behandelingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stimuleert zorgverleners en zorgverzekeraars om bundelafspraken te maken en deelt daarom goede voorbeelden. Bij bundelafspraken spreken beide partijen voor alle zorg die nodig is voor een patiëntgroep een vast bedrag per patiënt af. Eén of meer zorgverleners leveren deze zorg. Ook maken ze afspraken over kwaliteit en uitkomsten van de behandeling. Zo krijgen zorgverleners de ruimte om de zorg zo goed mogelijk in te richten.

Beeld: ©SSK

In ons advies Belonen van zorg die waarde toevoegt’riepen we op tot meer alternatieve contractvormen binnen de medisch-specialistische zorg (msz). Daarbij stappen zorgverzekeraars en zorgverleners af van het belonen per prestatie. Deze beloningsvorm maakt dat het loont om meer te behandelen. In plaats daarvan vinden wij het belangrijk dat ze afspraken maken over zorg die waarde toevoegt voor de patiënt, bijvoorbeeld een verbetering van zijn of haar kwaliteit van leven. En over integrale zorg.

Een afspraak over een zorgbundel is een manier om integrale zorg te bevorderen. Een zorgverlener of een groep van zorgverleners wordt verantwoordelijk voor het gehele zorgproces van de patiënt. De schotten tussen de verschillende sectoren kunnen daarmee doorbroken worden. Op het niveau van een zorgbundel is het ook makkelijker om afspraken te maken over kwaliteit en uitkomsten.

Voorbeelden van zorgbundels

Voor een aantal aandoeningen zoals COPD en staar bestaan al zorgbundels. Wij hebben samen met een aantal zorgverzekeraars bestaande zorgbundels in kaart gebracht en op een uniforme manier omschreven. De omschrijvingen hebben wij gepubliceerd op onze website om zorgverzekeraars en zorgverkopers in ziekenhuizen op deze mogelijkheid te wijzen. Zo kunnen ze zien welke zorgbundels er zijn en om welke zorgproducten het gaat. Ook maken deze uniforme omschrijvingen het gemakkelijker om de uitkomsten van de afspraken over zorgbundels te vergelijken. De afspraken over de vergoeding van zorg hebben we niet opgenomen, dat is iets wat zorgverlener en zorgverzekeraar onderling afspreken.

De zorgbundels die er nu zijn hebben verschillen in de mate waarin ook sector overstijgende afspraken worden gemaakt en hebben vooral als doel om de kosten binnen de medisch-specialistische zorg te verlagen. De voordelen van een bundelafspraak komen daarom pas echt tot uitdrukking als deze sectoroverstijgend wordt ingezet, gericht op het leveren van zorg op de juiste plek. Bij een behandeling aan knie en heup hoort daar bijvoorbeeld ook fysiotherapie en (geriatrische) revalidatiezorg bij. Met het publiceren van deze omschrijvingen geven wij een handreiking aan veldpartijen die geïnteresseerd zijn in deze manier van afspraken maken.