NZa geeft uitstel voor verantwoording beschikbaarheidbijdrage 2019

Zorgaanbieders die in 2019 een beschikbaarheidbijdrage hebben ontvangen, zijn normaliter verplicht om vóór 1 juni 2020 een aanvraag tot vaststelling in te dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Omdat zorgaanbieders vanwege de uitbraak van het coronavirus in de knel kunnen komen met het aanleveren van de benodigde informatie, heeft de NZa de deadline uitgesteld.

©SSK

Organisaties die een beschikbaarheidbijdrage ontvangen, krijgen één maand uitstel tot 1 juli 2020. Uit een rondgang onder zorgaanbieders is gebleken dat dit uitstel hen voldoende ruimte geeft de benodigde stukken aan te leveren. Een uitzondering is de beschikbaarheidbijdrage brandwondenzorg. Daarvoor is de gebruikelijke deadline 1 juli; deze is nu uitgesteld tot 1 augustus 2020.

Aangepaste deadlines ambulancezorg en huisartsenzorg in de ANW-uren

De deadline voor de nacalculatie voor de ambulancezorg is normaal gesproken 1 juli 2020. Ook deze deadline is met een maand uitgesteld tot 1 augustus 2020. De huisartsendienstenstructuren krijgen drie maanden extra de tijd om hun jaarverantwoording aan te leveren. Deze verantwoording moet uiterlijk 1 oktober 2020 binnen zijn.

De nieuwe deadlines zijn opgenomen in het aanvragenportaal