NZa draagt bij aan het oplossen van knelpunten in de langdurige zorg vanwege corona

Verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg mogen door de coronacrisis niet in de financiële problemen komen. De zorgkantoren hebben daarover in overleg met VWS, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit afspraken gemaakt. De NZa neemt een aantal maatregelen om deze afspraken te ondersteunen. Met elkaar zorgen we dat de zorg beschikbaar is voor mensen die dat nodig hebben, nu maar ook in de toekomst.

Beeld: ©SSK

Door de uitbraak van het coronavirus kan het zijn dat zorgaanbieders in de langdurige zorg de zorg voor hun cliënten niet of op een andere manier leveren. Bijvoorbeeld omdat dagbesteding niet door kan gaan. Zorgaanbieders kunnen dan niet of minder zorg declareren. Veel van de cliënten in de langdurige zorg zijn kwetsbaar en hebben 24-uurs zorg nodig. Het is van cruciaal belang dat deze zorg voor nu en in de toekomst goed geregeld blijft. Daarom kunnen zorgaanbieders terecht bij zorgkantoren voor  financiële ondersteuning.

De extra kosten die instellingen maken om de coronacrisis het hoofd te bieden worden zo gedekt. De NZa komt daarvoor met een aparte Covid-19 regeling. Het gaat daarbij om kosten die instellingen maken om besmette patiënten te isoleren en verplegen, maar ook voor bijvoorbeeld het aannemen van extra personeel. Daarnaast kan het voorkomen dat een instelling bedden vrij moet maken om patiënten uit het ziekenhuis op te vangen. Ook de kosten om die bedden beschikbaar te houden vallen onder de regeling. Wij onderzoeken op dit moment of er nog andere kosten zijn die verband houden met het coronavirus. Zorgaanbieders en zorgkantoren kunnen deze kosten bij ons melden.

Wij verruimen zo nodig ook de deadlines voor financiële verplichtingen. Zo hebben wij de deadline voor de aanvraag van het kwaliteitsbudget 2020 verruimd van 1 naar 30 april 2020. Daarnaast begrijpen wij dat het organiseren en uitvoeren van de zorg op de eerste plaats moet komen. Natuurlijk zal iedereen hierover op een goede wijze verantwoording willen afleggen. De NZa wil aansluiten bij de praktijken zal daarover op korte termijn in overleg treden met zorgkantoren en zorgaanbieders in de langdurige zorg.