NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hebben te maken met grote drukte door de toename van het aantal mensen met een coronabesmetting. Zij zetten alle zeilen bij om goede zorg te blijven leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil de zorgprofessionals vanuit haar rol optimaal ondersteunen in hun werk. Onze regelgeving mag hierin niet belemmeren. Veilige en tijdige zorg aan patiënten staat voorop. Daarom gaan wij een regel in de medisch-specialistische zorg tijdelijk verruimen en maken wij een nieuwe regel voor de langdurige zorg.

Meld knelpunten aan ons

We hebben nauw contact met alle zorgverzekeraars en brancheverenigingen van zorgaanbieders om te zorgen dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Mochten er belemmeringen zijn die dit in de weg staan, dan horen wij dit graag. Zorgaanbieders en verzekeraars die knelpunten ontmoeten in onze regelgeving, kunnen contact opnemen met de NZa. Op onze website publiceren we vanaf maandag een overzicht van vragen en antwoorden.

Face-to-face consulten medisch-specialistische zorg

Om de kans op besmetting te verkleinen en de druk op ziekenhuizen te helpen verlichten, gaan we de regelgeving voor face-to-faceconsulten tijdelijk verruimen. Ziekenhuizen kunnen daarmee het eerste consult met een patiënt ook op afstand doen. Dat betekent een digitaal of telefonisch consult. Zij kunnen dit declareren bij de zorgverzekeraar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de vergoeding. Mensen hoeven zo niet naar het ziekenhuis te komen als dat niet echt noodzakelijk is. We hebben de NVZ en de NFU, de koepels voor aanbieders van medisch-specialistische zorg, gevraagd om een concreet voorstel voor deze verruiming, zodat dit in de praktijk uitvoerbaar is. We betrekken ook verzekeraars bij deze oplossing.

Extra kosten door corona in langdurige zorg

Zorgaanbieders maken de komende periode mogelijk extra kosten, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette mensen en extra inzet van personeel. De NZa maakt daarvoor een regeling die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-regel. Met de nieuwe regeling kunnen deze extra kosten in de langdurige zorg worden vergoed. In verband met de ernst van de coronasituatie kunnen zorgaanbieders hier ook achteraf een beroep op doen. Wij streven ernaar om deze regeling uiterlijk 1 juli te publiceren.

Wij wensen alle mensen die ziek zijn van harte beterschap en wensen alle zorgprofessionals enorm veel sterkte in deze tijd.