Veel private equity en buitenlandse partijen bij fusies en overnames in de zorg

Bij meer dan de helft van de concentraties in de zorg was een private equity partij betrokken. Bij ruim ruim 40% was een buitenlandse partij betrokken. Dat blijkt uit de informatiekaart ‘Concentraties in de zorg’. In 2018 en de eerste helft van 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit 285 concentraties in de zorg goedgekeurd.

De NZa heeft de wettelijke taak om een zorgspecifieke concentratietoets uit te voeren. We kunnen concentratieplannen alleen procedureel toetsen op de juiste betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders. Ook kijken we naar de effecten voor de cruciale zorg. Met de huidige zorgspecifieke concentratietoets kunnen wij geen conclusies trekken over de gevolgen van een fusie op bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg.

Samenwerking

Het huidige zorglandschap vraagt om zorgaanbieders die het lef en het vermogen hebben om vernieuwende samenwerkingsvormen aan te gaan. Daarnaast moeten ze inspelen op veranderende behoeftes van patiënten en regionale verschillen. Een fusie of overname is hiervoor niet per se noodzakelijk. De NZa gaat graag met zorgaanbieders in gesprek als zij belemmeringen ervaren om hun samenwerking goed vorm te geven. 

Private equity en buitenland

De cijfers in de informatiekaart laten een grote betrokkenheid zien van private equity en buitenlandse partijen bij concentraties in de zorg. Op grond van de huidige toets kan niet beoordeeld worden of dat wel of niet in het belang is van patiënten. Private equity is vooral zichtbaar in sectoren die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) winst mogen uitkeren. De meeste private equity is betrokken bij concentraties in de mondzorg, farmacie en paramedische zorg. Buitenlandse partijen waren het meest betrokken in de mondzorg, farmacie en medisch-specialistische zorg.

Concentraties per sector

Uit de informatiekaart blijkt dat in de mondzorg de meeste concentraties plaatsvinden (114), gevolgd door de langdurige zorg (51) en de medisch-specialistische zorg (41). In die laatste categorie gaat het voornamelijk om afdelingen van het failliete MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen die werden overgenomen door andere ziekenhuizen.

Reden voor concentraties

In de drie sectoren met de meeste concentraties gaven partijen aan dat schaalvoordelen en/of continuïteit de belangrijkste redenen waren voor de concentratie. Als derde reden werd een faillissement genoemd, maar dat speelt vooral in de concentraties in de ziekenhuiszorg.