NZa waarschuwt MeanderGroep om bijbetaling voetzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit geeft MeanderGroep Zuid-Limburg een waarschuwing. Cliënten die hier wonen kregen ten onrechte een rekening voor voetverzorging die ze zelf moesten betalen. Ook gaf de instelling geen duidelijke informatie over de diensten waar cliënten zelf voor moesten bijbetalen.

Voetzorg

De pedicurebehandelingen voor noodzakelijke niet-geneeskundige voetzorg bracht MeanderGroep direct bij de bewoners in rekening. Deze zorg is onderdeel van de Wet langdurige zorg en komt voor rekening van de zorgaanbieder. Cliënten hoeven hier dan ook niet zelf voor te betalen. MeanderGroep was niet op de hoogte van het standpunt van Zorginstituut Nederland hierover en is hier inmiddels mee gestopt. MeanderGroep zal met terugwerkende kracht tot 1 juli 2018 de ten onrechte aan cliënten gefactureerde kosten crediteren en roept de cliënten die rechtstreeks pedicures hebben betaald actief op om deze facturen bij MeanderGroep in te dienen zodat deze met terugwerkende kracht aan de betreffende cliënten kunnen worden vergoed.

Daarnaast gaf MeanderGroep geen duidelijke informatie over de aanvullende bijdrage die bij de bewoners van Zorgcentrum Vroenhof te Kerkrade in rekening werd gebracht. De informatie over de zorgarrangementen en diensten die voor dit bedrag werden geleverd, schoot tekort. Uit de zorgovereenkomst en de maandelijkse factuur bleek namelijk niet welke kosten of diensten de instelling precies in rekening bracht. Ook was niet duidelijk hoe deze kosten werden verrekend. MeanderGroep had deze werkwijze na een interne evaluatie al op 1 november 2018 uit eigen beweging beëindigd. De NZa roept de sector op om dit voorbeeld te volgen en kritisch na te gaan of de regels over extra diensten en betalingen correct worden nageleefd.

Een instelling kan aanvullend op het verzekerde pakket extra diensten aanbieden tegen een vergoeding. De instelling moet dan met de cliëntenraad afspreken welke diensten dit zijn, en tegen welke prijs. De instelling kan de cliënt niet verplichten om deze diensten af te nemen. In het Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland is meer informatie te vinden over waar mensen recht op hebben in de langdurige zorg.

Twijfelt u over een bijbetaling? Neem dan contact op met het zorgkantoor in uw regio.