NZa vraagt huisartsenzorg naar ervaringen contractering 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit nodigt huisartsen en huisartsenorganisaties uit om mee te doen aan onze enquête over de contractering in de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg. We gebruiken de input voor onze monitor die in beeld moet brengen op welke wijze de afspraken in het bestuurlijk akkoord ‘Huisartsenzorg 2019-2022’ zijn geland in de contracten over 2020. Denk bijvoorbeeld aan afspraken als meer tijd voor de patiënt en zorg voor kwetsbare groepen.

Arts praat met man

Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk huisartsen de vragenlijst invullen. De enquête staat tot 15 januari 2020 online.

Over de monitor

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de NZa gevraagd jaarlijks een beeld te geven van de contractering in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in de vorm van een monitor. In juni 2019 publiceerden we de eerste monitor op onze website. De resultaten van de tweede monitor publiceren we naar verwachting in april 2020.