Raad van bestuur College sanering zorginstellingen herbenoemd

Het Ministerie van VWS heeft de raad van bestuur van het College sanering zorginstellingen herbenoemd. De raad van bestuur van het Csz bestaat sinds 1 juli 2018 uit dr. M.J. (Marian) Kaljouw (voorzitter), drs. B.R. (Bart) Combee (lid) en W.H.G. (Wim) Sijstermans (lid). Zij zijn ook bestuurders van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Herbenoeming
©SSK

Het merendeel van het werk van het College sanering is gericht op het verlenen van goedkeuring bij transacties rond onroerende zaken. Als een instelling voor gezondheidszorg zijn onroerende zaken wil verkopen of verhuren, dan kan dat alleen als daar van te voren goedkeuring voor is verleend door het College sanering. De achterliggende gedachte bij de wetgever voor deze regeling is dat er zo veel mogelijk geld in de gezondheidszorg dient te blijven en niet wegvloeit naar bijvoorbeeld gemeenten of projectontwikkelaars. Om dit te bereiken houdt het College sanering toezicht op de verkoop of verhuur van onroerend goed van zorginstellingen. Het College sanering ziet er op toe dat dit proces open en transparant is en dat er uiteindelijk een marktconforme prijs wordt betaald aan de instelling.

Daarnaast heeft het Ministerie van VWS Wim Sijstermans voor 4 jaar herbenoemd als lid van de raad van bestuur van de NZa. Wim Sijstermans zit inmiddels 4 jaar in de raad van bestuur van de NZa. Daarvoor werkte hij van 2013 tot 2015 als Chief Technology Officer Rijk voor de Rijksoverheid. In die periode was hij de oprichter en voorzitter van de CTO-Raad. Daarvoor was hij onder andere Chief Information Officer van de Belastingdienst, Schiphol-Group en Sony Nederland en werkte hij bij Shell als Global IT Audit manager. Wim Sijstermans is naast deze functie ook lid van de commissie van advies Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (onbezoldigd).