Grote meerderheid zorgaanbieders levert data aan voor nulmeting integrale vergelijking

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van tweederde van de verpleeghuizen data ontvangen voor de nieuwe bekostiging voor de verpleeghuiszorg. De NZa gaat met de aangeleverde data de nulmeting uitvoeren.

integrale vergelijking
©PM

De integrale vergelijking is een onderzoek naar de kosten die aanbieders daadwerkelijk maken om kwalitatief goede verpleeghuiszorg te bieden. Bij de integrale vergelijking van kosten kijkt de NZa niet alleen naar de zorgvraag van de bewoners, maar ook naar andere omstandigheden. Denk aan kosten die afhankelijk zijn van de regio waar zorg geleverd wordt.

De data aanlevering is verplicht. Het grootste deel van de aanbieders heeft nu data aangeleverd. Wij verwachten dat aanbieders die dit nog niet hebben gedaan dit in de loop van volgende week alsnog doen. “We zijn blij met alle data die we al binnen hebben en danken alle aanbieders die al hebben meegewerkt aan het onderzoek. Maar we merken ook dat er wat onrust en onduidelijkheid bestaat bij sommige zorgaanbieders over wat er met deze data gebeurt. We zijn dan ook in gesprek met alle aanbieders die hier nog vragen over hebben en beantwoorden graag alle vragen die leven”, vertelt Josefien Kursten, directeur Regulering bij de NZa.

Uitkomst nulmeting niet gebruikt voor de tarieven

Ze vervolgt: “Graag benadruk ik dat het hier gaat om een nulmeting en dat deze meting dient om inzicht te verwerven en nog niet om de tarieven aan te passen. Om een goed beeld van de sector te krijgen, is het belangrijk dat we alle soorten en maten verpleeghuis-aanbieders meenemen in het onderzoek. Elke unieke situatie is waardevol voor ons om te gebruiken in de analyse. Dan kunnen we daarna op basis van deze inzichten een goed advies afleveren bij VWS in het nieuwe jaar.” De komende periode toetsen we samen met de verpleeghuizen, Actiz, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS op een aantal momenten of op deze manier de bekostiging van verpleeghuiszorg verbetert.

De verpleeghuizorg staat de komende jaren voor een grote maatschappelijke uitdaging met de vergrijzing en een groeiend personeelstekort. Passende tarieven zijn noodzakelijk voor zorg volgens het kwaliteitskader verpleeghuizen en om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor alle inwoners van Nederland. De NZa werkt aan bekostiging die aansluit bij de praktijk en verpleeghuizen van elkaar laat leren.

Meer informatie

Meer informatie staat op ons online platform Praatmee.