NZa publiceert aanbevelingen voor inkoop paramedische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert een aantal aanbevelingen aan zorgverzekeraars om de zorginkoop van paramedische zorg te verbeteren. Aanleiding hiervoor waren de talrijke meldingen van zorgaanbieders die hier bij ons over binnen komen. Uit de meldingen bleek dat de zorginkoop voor zorgaanbieders stroef verloopt. We verwachten dat zorgverzekeraars de aanbevelingen in de praktijk brengen in hun zorginkoop. In het voorjaar van 2020 zal de NZa opnieuw een monitor uitbrengen over de zorginkoop.

©isk

Paramedici hebben vorig jaar meer dan duizend meldingen bij ons ingediend over de inkoop. Een deel daarvan gaat over de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw. Veel meldingen gaan ook over de inhoud van contracten. Daar heeft de NZa geen regelgeving voor waarop wij toezicht kunnen houden. Deze meldingen zijn wel van belang om de zorginkoop van paramedische zorg te verbeteren. Paramedici melden bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de tarieven;
  • de meting van de patiënttevredenheid (PREM);
  • de behandelindex;
  • de onderhandelingspositie van de zorgaanbieder.

De NZa heeft daarom een analyse gemaakt van alle meldingen en heeft iedere zorgverzekeraar een overzicht gestuurd van alle zaken die in 2018 gemeld zijn over de betreffende verzekeraar bij de NZa. Zorgverzekeraars moesten die meldingen oppakken en ons informeren over de acties. Het is in het belang van alle partijen dat de contractering soepel verloopt. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de acties van individuele zorgverzekeraars en onze aanbevelingen die we eerder al gepubliceerd hebben in de monitor paramedische zorg 2019.

Ook voor contracten 2020 kunnen zorgaanbieders zich bij ons melden als zij knelpunten ervaren bij het sluiten van contracten. Deze knelpunten verzamelen wij en leggen wij terug bij de zorgverzekeraar met als doel om de zorginkoop van paramedische zorg continu te verbeteren.