NZa brengt samenwerken in de zorg in kaart

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert een reeks informatiekaarten over de thema’s samen beslissen, case-management en samenwerking in de zorg. Daarin kunnen zorgprofessionals zien hoe zij hun inzet vergoed krijgen als zij samenwerken met zorgprofessionals die onder een andere bekostiging vallen. Of wanneer zij case-management voor een patiënt voeren.

Palliatieve zorg samenwerken

Het initiatief voor de informatiekaarten komt voort uit de samenwerking van de NZa met partijen en organisaties om de palliatieve zorg te verbeteren. De bekostiging daarvan is versnipperd geregeld. We hebben informatiekaarten gemaakt voor de huisarts, de wijkverpleegkundige, de medisch en verpleegkundig specialist, de aanbieder van eerstelijns verblijf en artsen en verpleegkundigen  in de langdurige zorg.

De NZa heeft voor hen in kaart gebracht hoe de bekostiging zorgbreed geregeld is voor:

  • case-management;
  • samen beslissen met de patiënt over mogelijke behandelingen;
  • transmuraal samenwerken.

Wanneer er voor palliatieve zorg extra mogelijkheden zijn in de bekostiging, dan noemen we deze specifiek in aparte tekstkaders op de kaarten. Dit naar aanleiding van ons rapport 'Samenwerken in de palliatieve zorg – zorg rondom de patiënt' en ter ondersteuning aan de palliatieve zorgnetwerken in Nederland.