Coördinatiepunten (tijdelijk) verblijf krijgen eigen betaaltitel

Vanaf volgend jaar kunnen de regionale coördinatiepunten voor (tijdelijk) verblijf apart betaald worden. Op dit moment zit de financiering van deze coördinatiepunten in de tarieven voor eerstelijnsverblijf verwerkt. Door dit los in rekening te brengen, wordt inzichtelijker wat zorgverzekeraars vergoeden aan deze coördinatiepunten.

Oudere man is aan het bellen
©PL

De regionale coördinatiepunten verblijf moeten erin voorzien dat de verwijzer één centraal aanspreekpunt heeft of één centrale website/app kan raadplegen om inzicht te krijgen in de beschikbare plekken in de regio. Zo kunnen zorgaanbieders in de regio voor hun patiënten de juiste vrije plek voor verblijf vinden. Bijvoorbeeld voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen of moeten revalideren.

Soms is het tijdelijk even niet mogelijk om zelfstandig thuis te wonen. Bijvoorbeeld na een ongeluk of operatie. Dan zijn er verschillende vormen van kortdurende zorg of tijdelijk verblijf mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, crisiszorg in de Wlz, logeeropvang, spoedzorg en respijtzorg.

De regionale coördinatiepunten zorgen ervoor dat mensen vanuit het ziekenhuis of vanuit huis snel naar een beschikbare plek voor dit tijdelijke verblijf kunnen gaan. De coördinatie bestaat uit:

  • het beoordelen van de zorgbehoefte (triage);
  • inzicht geven in de beschikbare capaciteit voor tijdelijk verblijf of andere kortdurende zorg;
  • afspraken maken met de zorgaanbieders over bereikbaarheid en toegang tot zorg;
  • monitoring/evaluatie van het tijdelijk verblijf in de regio.

Structurele oplossing

Met deze aparte prestatie voor de regionale coördinatiefunctie zijn nog niet alle knelpunten rondom bekostiging van regionale coördinatie verblijf opgelost. De aparte prestatie mag bijvoorbeeld alleen in rekening worden gebracht indien de patiënt wordt doorverwezen naar eerstelijnsverblijf. We zijn daarom in gesprek met het ministerie van VWS en met Zorginstituut Nederland om te bekijken op welke manier dit soort coördinatiefuncties, maar ook bijvoorbeeld netwerkzorg in de toekomst, structureel gefinancierd kunnen worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

Wegwijzer experimenten kortdurende zorg

De NZa biedt verschillende mogelijkheden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om maatwerkafspraken te maken voor kortdurende zorg in de regio. Dat kan via een experiment of proeftuin. Lees de opties in de Wegwijzer voor experimenten in de kortdurende zorg.