Transformatiegelden nog slechts marginaal benut

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken slechts beperkt gebruik van de beschikbare gelden om het verplaatsen, voorkomen en vervangen van ziekenhuiszorg te financieren. Dat blijkt uit de Monitor transformatiegelden medisch-specialistische zorg 2019 van de NZa. Wij roepen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om de oorzaken hiervan te onderzoeken en te bekijken hoe de beschikbare transformatiegelden wel besteed kunnen worden. Wij gaan de komende tijd intensiever toe zien op de afspraken die de verschillende partijen maken in het kader van de transformatiegelden. En daarbij ook op de transformatiebeweging in zijn geheel. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen geven aan dat zij wel afspraken maken in het kader van de juiste zorg op de juiste plek maar dat ze hier niet altijd de transformatiegelden voor inzetten. 

Fusie Erasmus MC en IJsselland
©isk

Om initiatieven te ondersteunen op het gebied van de juiste zorg op de juiste plek, zijn in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022 transformatiegelden beschikbaar gesteld. In totaal gaat het om 425 miljoen euro over de hele periode. In totaal is voor 2019 € 70 miljoen beschikbaar. In de monitor transformatiegelden 2019 kijkt de NZa onder meer naar de financiële omvang van de afspraken over transformatiegelden en het type initiatieven. Hiervoor zijn alle (concept-) contracten opgevraagd die zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor 1 april 2019 hebben afgesloten. Ook is het gepubliceerde inkoopbeleid van de betreffende zorgverzekeraars op transformatiegelden in kaart gebracht.

Uit de monitor blijkt dat er per 1 april 2019 nog beperkt definitief is gecontracteerd tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Bovendien bevatten slechts 9 van de 303 ontvangen (concept)contracten een concrete afspraak over transformatiegelden. Hiermee is in totaal € 1,5 miljoen gemoeid.  Zes zorgverzekeraars, waaronder de vier grootste, verwachtten in totaal nog 49 aanvullende afspraken te maken voor een totaal van € 27,5 miljoen aan transformatiegelden. Het is nog niet zeker dat dit bedrag ook zal worden benut. Ziekenhuizen gaven eerder aan dat zij minder verwachten te besteden.

Het is belangrijk dat zorgaanbieders met goede initiatieven komen om duurdere zorg te voorkomen, zorg dichterbij de mensen thuis te organiseren als dat kan. En zorg waar mogelijk te vervangen door andere zorg zoals digitale zorg. Zorgverzekeraars moeten dit op een heldere en  consistente manier beoordelen en goede initiatieven vergoeden. Het beschikbare geld is bedoeld om deze beweging te versnellen zodat mensen ook in de toekomst de beschikking houden over goede en betaalbare zorg.