NZa promovendi verdedigen proefschrift met succes

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) feliciteert Katalin Katona en Ramsis Croes met hun promoties. Beide collega’s hebben deze week hun onderzoek afgerond en verdedigd aan respectievelijk Tilburg University en de Erasmus Universiteit.

©NZa

Katalin en Ramsis hebben zich onder meer gebogen over het verband tussen risicoselectie en het eigen risico. Het aanbieden van polissen met een vrijwillig eigen risico leidt tot zelfselectie door gezondere personen, blijkt uit de proefschriften van Katalin en Ramsis over de marktwerking in de ziekenhuissector en de zorgverzekeringsmarkt. Bovendien blijken zij overgecompenseerd te worden door het risicovereveningssysteem van zorgverzekeraars.

We zijn als NZa erg trots op Katalin en Ramsis. De NZa ondersteunt wetenschappelijk onderzoek in de zorg. Daarom begeleiden wij verschillende promovendi en studenten. Ook hebben wij samen met de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Financiële Markten een datatraineeship ontwikkeld. Deze trainees helpen ons de basis te ontwikkelen voor de NZa als moderne datagedreven toezichthouder.