Aanwijzing Zorg voor Elk voor niet meewerken aan onderzoek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt Zorg voor Elk, een zorgaanbieder in de wijkverpleging uit Utrecht, een aanwijzing op vanwege niet meewerken aan een onderzoek. De zorgaanbieder gaat niet in op meerdere verzoeken tot medewerking aan een onderzoek naar zijn administratie en declaraties bij zorgverzekeraars.

©isk

De zorgaanbieder kwam niet opdagen op  afspraken die de NZa telefonisch met hem had gemaakt. Hij belemmert het onderzoek en overtreedt hiermee de wet. Dit is een strafbaar feit, en de NZa zal aangifte doen bij de politie. In de aanwijzing sommeert de NZa de zorgaanbieder alsnog mee te werken aan het onderzoek. Als hij hier opnieuw niet aan voldoet volgen nieuwe maatregelen.

De NZa houdt toezicht op de administratie en de declaraties van zorgaanbieders. Op basis van signalen en data doet de NZa onderzoek naar zorgaanbieders waar twijfels zijn over het correct declareren. De zorgaanbieders moeten tijdens een onderzoek inzicht geven in hun administratie en eventuele afwijkingen kunnen verklaren. Als de situatie niet op orde is grijpt de NZa in.