Marian Kaljouw herbenoemd als voorzitter van de NZa

Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van VWS heeft dr. M.J. (Marian) Kaljouw herbenoemd als bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar en gaat in op 1 juni 2019. Marian Kaljouw is sinds 2015 bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Marian Kaljouw
©Vincent Boon

Onder haar voorzitterschap heeft de NZa haar koers gewijzigd, onder andere door meer focus op integrale en waardengedreven zorg, minder administratieve druk en meer transparantie, risicogericht toezicht, goed bestuur en zorg op de juiste plek. Ook gaf ze leiding aan de organisatieverandering van de NZa.

“De NZa staat voor goede, betaalbare zorg. Nu, maar ook voor toekomstige generaties. De betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers is bijzonder groot en ik verheug me enorm om de komende jaren samen de ingezette lijn voort te zetten,” zegt Marian Kaljouw aan de vooravond van haar tweede termijn als bestuursvoorzitter.

Marian Kaljouw heeft een rijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg.

Ze werkte als verpleegkundige, promoveerde op een proefschrift over 'Behoeften van familieleden van intensive care-patiënten' en was van 2005 tot 2012 bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Ook was zij directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Voor haar aantreden bij de NZa in 2015 leidde ze de Innovatiecommissie ‘Zorgberoepen en Opleidingen’ die in opdracht van het Ministerie van VWS een visie formuleerde op de inrichting van de zorg in 2030. 

Sinds 1 juli 2018 is Marian Kaljouw naast haar voorzitterschap van de NZa ook voorzitter van het College sanering zorginstellingen (Csz). Deze benoeming houdt verband met de mogelijke overdracht van toezichttaken van het Csz naar de NZa. Als onbezoldigd lid van de Commissie Toekomstfinanciering Hoger Onderwijs adviseert zij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de toekomstige financiering van het hoger onderwijs en onderzoek.  

Naast Marian Kaljouw bestaat de raad van bestuur van de NZa uit Bart Combée en  Wim Sijstermans (CIO).