Hoge respons bij kostprijsonderzoek in de ggz en fz

Instellingen en vrijgevestigden in de ggz en forensische zorg hebben in groten getale meegedaan aan het kostprijsonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op basis van de kostprijsinformatie die is binnengekomen op onze uitgebreide uitvraag  berekenen we de nieuwe tarieven voor volgend jaar.

©SSK

De planning is dat we op 1 augustus de nieuwe tarieven uitleveren. Op hetzelfde moment publiceren we ook de regelgeving voor 2020. Zo mogelijk stelt de NZa concept-regelgeving voor 2020 eerder beschikbaar. Dit is ook zo afgestemd met de betrokken branchepartijen.

Deelname kostprijsonderzoek

We hebben voor het kostprijsonderzoek nagenoeg alle instellingen en 700 vrijgevestigden in de ggz en fz gevraagd om mee te doen. Deelname was verplicht omdat we een volledig beeld nodig hebben van de kosten die aanbieders in de ggz en fz maken. Van de instellingen heeft 92% binnen de deadline gegevens aangeleverd en van de vrijgevestigden 95%.

Analyse en controle

De komende weken beoordelen en analyseren we de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Waar nodig leggen we informatie of vragen terug bij de aanbieders. Deze kostprijs- en zorgprofielinformatie vormt de basis voor nieuwe, actuele tarieven voor de ggz en forensische zorg in 2020.

Zorgprofielen

Gewoonlijk maken we de tarieven op 1 juli bekend, maar de opleverdatum verschuift vanwege de omvang van het  kostenonderzoek nu naar 1 augustus.  In het voorjaar van 2018 gingen de NZa en de branchepartijen uit van een nieuwe bekostigingssystematiek per 2020. Inmiddels weten we dat in 2020 de huidige dbc’s van kracht blijven. Dit brengt extra werk met zich mee omdat we ook de zorgprofielen moeten herijken.