Vernieuwde Zorgproductapplicatie helpt nóg beter bij goede zorgregistratie

De Zorgproductapplicatie bevat nu nóg meer mogelijkheden om zorgaanbieders te ondersteunen bij een goede registratie en declaratie van medisch-specialistische zorg. 

©SSK

De zorgproductapplicatie is een online tool van de NZa met informatie die zorgaanbieders helpt om zorg goed te registreren en in rekening te brengen. Zo kunnen zorgaanbieders zien welke behandelingen zij in rekening mogen brengen en wat de maximumtarieven zijn. Ook zorgverzekeraars kunnen de zorgproductapplicatie gebruiken om bijvoorbeeld de nota's te controleren.

Nieuwe functionaliteiten

Zorgaanbieders kunnen voortaan ook een casus uit de eigen zorgadministratie opvoeren in de tool om te controleren of de vastgelegde registratie klopt. Eventuele fouten en uitval zijn met de zorgproductapplicatie makkelijk te achterhalen. Ook is het nu mogelijk om op basis van een zorgactiviteitcode gerichter te zoeken naar informatie. Verder kan de informatie in de zorgproductapplicatie makkelijker gedownload worden. Benieuwd naar de werking van de tool en de nieuwe functionaliteiten? Ga dan direct naar de zorgproductapplicatie

Regelgeving

De zorgproductapplicatie is er niet op toegerust om te controleren of er volledig voldaan is aan de geldende regelgeving. Leidt de zorgproductapplicatie op basis van ingevoerde gegevens een declarabel zorgproduct af? Controleer dan altijd of er volledig is voldaan aan de geldende regelgeving.

Feedback

Zijn er nog wensen of aanvullingen of wilt u ons laten weten wat u van de zorgproductapplicatie vindt? Laat het ons weten via de feedbackfunctie in de tool (rechtsboven in het menu).