NZa: geef tarieven eerstelijnsdiagnostiek vrij

De Nederlandse Zorgautoriteit signaleert in een brief aan de minister van VWS dat de tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek vrijgegeven kunnen worden. Dit helpt om de administratieve lasten te verminderen en zorgt ervoor dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders maatwerkafspraken kunnen maken die passen bij de regionale situatie. 

Arts wijst naar informatie op tafel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks maximumtarieven vast voor ongeveer 30% van de medisch-specialistische zorg. Voor het overige deel, het vrije segment, maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders nu ook al samen afspraken over de tarieven en de voorwaarden. Vrije tarieven bieden meer ruimte voor maatwerk waarmee extra kwaliteit en innovatie in de zorg kan worden beloond. Hierdoor kan de zorg beter aansluiten bij lokale omstandigheden en behoeften van patiënten. 

In de nabije toekomst zal de bekostiging van de gehele medisch-specialistische zorg meer ruimte moeten gaan bieden voor maatwerk, gericht op het creëren van waarde voor de patiënt. Deze doelstellingen staan ook beschreven in het recente NZa-advies Belonen van zorg die waarde toevoegt’. Vrije tarieven passen, mits aan randvoorwaarden wordt voldaan, in dit toekomstbeeld. Voor meer informatie, lees ook het artikel Zorg inkopen die waarde toevoegt voor patiënten.