NZa controleert zorgverzekeraars op goede keuze-informatie over zorgverzekering

Geven zorgverzekeraars in het overstapseizoen goede informatie zodat mensen in staat zijn om de zorgverzekering te kiezen die bij hen past? Dat controleert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de komende maanden. We kijken dit jaar specifiek of de informatie die mensen nodig hebben voor hun keuze vindbaar is op de site van zorgverzekeraars. Ook kijken we of zorgverzekeraars inspelen op de veranderende online informatiebehoefte van verzekerden.

Man en vrouw kijken op iPad

De Nederlandse Zorgautoriteit wil de zorg betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit houden voor alle inwoners van Nederland. Daar maken zorgverzekeraars ieder jaar afspraken over met zorgaanbieders. En dat komt terug in de keuze voor een nieuwe zorgverzekering. Daarom is het belangrijk dat mensen zich verdiepen in hun polis, en goed bekijken of deze nog past bij hun soms veranderende wensen. Het is daarom ook van groot belang dat zorgverzekeraars mensen in staat stellen om een goede keuze te maken.

Overstappen

Vanaf 12 november tot 1 januari kan iedereen zijn zorgverzekering opzeggen en tot 1 februari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. De keuze voor een zorgverzekering is niet eenvoudig. Er zijn veel polissen op de markt, waardoor het voor mensen moeilijk kan zijn om een zorgverzekering te vinden die bij hen past. We vinden het daarom belangrijk dat zorgverzekeraars mensen in staat stellen om een goede keuze te maken voor een zorgverzekering. Zo kunnen zorgverzekeraars teleurstellingen voorkomen.

Juiste informatie op juiste moment

Dit betekent niet alleen dat zorgverzekeraars juiste en begrijpelijke informatie moeten verstrekken. Deze informatie moet voor de verzekerde ook vindbaar zijn en op het juiste moment worden aangeboden. Dit gaat dus verder dan alleen de beschikbaarheid van informatie. We zijn tevreden dat de telefonische informatie die zorgverzekeraars geven na drie jaar intensief toezicht op orde is. Ook de informatie op websites is over het algemeen goed. Nu moeten zorgverzekeraars ook die laatste stap gaan zetten en zorgen dat de wijze waarop zij de informatie verstrekken ook aansluit bij de informatiebehoefte, het zoekgedrag en de belevingswereld van verzekerden.

Nagenoeg gelijke polissen

We controleren daarnaast in het overstapseizoen of zorgverzekeraars een vindbaar overzicht hebben op de website van polissen die sterk op elkaar lijken. Zo’n overzicht is belangrijk om te voorkomen dat mensen onbewust kiezen voor een polis waarvoor een nagenoeg vergelijkbaar en goedkoper alternatief beschikbaar is. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat zulke ‘nagenoeg gelijke polissen’ binnen dezelfde verzekeraar en hetzelfde verzekeringsconcern in prijs kunnen verschillen.