Meer aandacht nodig voor regels röntgenfoto’s kinderen

Tandartsen moeten zich beter houden aan de regels rondom röntgenfoto’s bij kinderen. Dat concluderen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek. Tijdens de Week van de Mondzorg (maart 2018), keken beide organisaties samen naar het inzetten van radiologie bij jonge kinderen.   

Meisje met rontgen foto

Elke keer dat er een röntgenfoto gemaakt wordt, komt er straling vrij. Daar moeten tandartsen voorzichtig en bewust mee omgaan. Vooral bij jonge kinderen, omdat zij hier extra gevoelig voor zijn. IGJ heeft bekeken of er een medische noodzaak voor een röntgenfoto was. De NZa onderzocht of er daadwerkelijk een foto gemaakt was. Tandartsen mogen uiteraard geen rekening indienen als zij de foto’s niet gemaakt hebben.

Noodzaak röntgenfoto’s

Uit het onderzoek bleek dat de noodzaak voor het maken van röntgenfoto’s vaak niet vermeld staat in het patiëntdossier. Ook de resultaten van de foto zijn vaak niet terug te vinden. Het is belangrijk dat deze zaken worden vastgelegd om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen. 

Correct declareren

Het aantal en soort foto’s dat opgenomen is in het dossier moet overeen komen met de in rekening gebrachte foto’s. Uit het onderzoek van de NZa bleek dat de meeste tandartsen op de juiste manier hebben geregistreerd en gedeclareerd. De tandartsen waar onvolkomenheden zijn aangetroffen, zijn hier op aangesproken. Zij moeten hun werkwijze aanpassen. 

Informeren en toestemming vragen

Ook is het belangrijk dat tandartsen de kinderen en hun ouders goed vertellen waarom het nodig is om een röntgenfoto te maken en wat de risico’s zijn. Ze moeten hier ook toestemming voor vragen.