Lichtpuntjes bij aanpak wachttijden in de zorg, maar nog geen echte verbetering

De lange wachttijden voor medische behandelingen staan op de agenda in de zorg. In verschillende sectoren werken aanbieders en zorgverzekeraars samen om te lange wachttijden aan te pakken. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in ‘Wachttijdprojecten tussenstand’ waarin wij een overzicht geven van de aanpak van de wachttijden in de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg, de ambulancezorg, de wijkverpleging en de ggz.

Man wacht in wachtkamer

Het beeld in de 5 sectoren is wisselend. De beste resultaten worden geboekt als aanbieders en zorgverzekeraars onderling regionaal of per specialisme afspraken maken over de wachttijden. Voor oogziekten bijvoorbeeld hebben oogartsen, optometristen, verzekeraars, huisartsen, beroeps- en patiëntenorganisaties samen met de NZa afspraken gemaakt om de wachttijden terug te dringen. Ook in de ambulancezorg en de langdurige zorg hebben we hiervoor bijeenkomsten georganiseerd, waarin good practices over de wachttijden zijn gedeeld.

Effect inspanningen

Het effect van de inspanningen wordt voorzichtig zichtbaar. Zo zien we bij casemanagement dementie dat de wachttijden door samenwerking tussen aanbieders en zorgverzekeraars in een aantal regio’s teruglopen. Ook in de ambulancezorg wordt beter samengewerkt. In de medisch-specialistische zorg verschilt de samenwerking echter tussen specialismen.

Inzicht wachttijden

Vanuit de NZa hebben we ons ingezet om het inzicht in de wachttijden te vergroten. Zo zijn aanbieders in de wijkverpleging verplicht om te melden hoe lang de wachttijden voor case-management dementie zijn. In de ggz gaan we een half jaar na de invoering van de verplichting om wachttijden aan Vektis te melden, handhaven op een goede aanlevering van de gegevens.

Aandacht zorginkoop

Van zorgverzekeraars verwachten we dat ze bij de zorginkoop aandacht besteden aan de wachttijden. In de langdurige zorg en de ggz hebben we daarvoor controlebezoeken uitgevoerd. Voor wijkverpleging en medisch-specialistische zorg hebben we bij zorgverzekeraars inventariserende gesprekken gevoerd. De uitkomsten koppelen we in de zomer terug naar zorgverzekeraars. Daarna bepalen we welke vervolgstappen we zetten.

Landelijke afspraken ggz

In de ggz hebben branchepartijen van zorgverzekeraars en aanbieders met VWS landelijke afspraken gemaakt over het terugdringen van de wachttijden. De NZa monitort die afspraken. De rapportage daarover volgt later.