NZa volgt verbeterplannen VUmc

Het Openbaar Ministerie en VUmc hebben een schikking getroffen na onrechtmatige declaraties op de afdeling kindergeneeskunde. Onderdeel van de schikking is een verbeterplan met maatregelen om te voorkomen dat soortgelijke fouten in de toekomst weer gemaakt worden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het plan uitvoerig met het ziekenhuis gesproken en het verbeterplan beoordeeld.

Mensen in gesprek aan een tafel

In het plan heeft VUmc beschreven hoe zij in overeenstemming met wet- en regelgeving zal handelen. Ze geven aan welke stappen zij hebben gezet en de komende jaren gaan zetten om correct registreren en declareren te borgen in hun organisatie. Ons onderzoek ‘Compliant registeren en declareren ziekenhuiszorg ‘ vormt hiervoor een belangrijke basis. Na onze beoordeling van het verbeterplan werkt het ziekenhuis volgens het verbeterplan. Wij zullen de voortgang de komende 2 jaar volgen.