Zorgaanbieders horen patiënten te informeren over kosten behandeling

Zorgaanbieders moeten patiënten zorgvuldig en tijdig informeren over de kosten van de zorg die zij (gaan) leveren. Dit geldt met name wanneer de patiënt een deel van de kosten van de behandeling zelf zal moeten betalen, zoals het geval is bij niet-gecontracteerde zorg. Dit volgt uit de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en onze beleidsregels (met name de beleidsregel Transparantie zorgaanbieders.

Telefoniste spreekt met iemand

De recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Den Haag tussen Zilveren Kruis en enkele ziekenhuizen verandert dat niet. De uitspraak gaat over de informatieverstrekking aan een patiënt met een polis met selectieve contractering, een zogenoemde budgetpolis. De patiënt ging naar een ziekenhuis, maar dit ziekenhuis bleek voor deze specifieke polis niet door Zilveren Kruis te zijn gecontracteerd. De patiënt wist dit niet en kreeg na de behandeling een rekening, omdat hij een deel van de kosten zelf moest betalen.

De uitspraak gaat over de situatie in 2014-2015. Destijds was het voor een zorgaanbieder moeilijk om te controleren wat voor polis een verzekerde precies had en of de zorgaanbieder gecontracteerd was voor die polis. De rechtbank geeft aan dat zorgaanbieders de informatie over de kosten van de behandeling niet hoeven te verstrekken als de zorgverzekeraar hen onvoldoende heeft geëquipeerd om de daarvoor relevante informatie over de polis gemakkelijk te kunnen achterhalen.

Inkijkfunctie via VECOZO

Sinds 2016 heeft VECOZO (waarin onder meer zorgverzekeraars en zorgaanbieders gegevens uitwisselen) een inkijkfunctie, waardoor een zorgaanbieder gemakkelijk kan opzoeken wat voor polis de patiënt heeft. Zorgaanbieders kunnen nu dus eenvoudig zien welke polis de patiënt heeft en inschatten of een behandeling (deels) door de patiënt zelf zal moeten worden betaald. Als de patiënt een deel van de kosten zelf moet betalen, hoort een zorgaanbieder de patiënt daar actief op te wijzen.

Wij vinden het belangrijk dat de patiënt vooraf goed wordt geïnformeerd over de kosten van zijn behandeling, zeker wanneer hij een deel zelf zal moeten betalen. Dat voorkomt nare verrassingen en hoge rekeningen achteraf. In de eerste plaats moet de verzekerde zelf opzoeken wat de dekking van zijn verzekering is. De zorgverzekeraar moet de verzekerde daarom goed informeren over de voorwaarden van zijn polis. De zorgaanbieder heeft ook een verantwoordelijkheid en moet de verzekerde actief informeren over de mogelijk zelf te betalen kosten van zijn behandeling. De verantwoordelijkheid van verzekerde en verzekeraar staan los van de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om transparant te zijn.