Zorginkoop medisch-specialistische zorg 2019 kan van start

De NZa publiceert vandaag de zorgprestaties en maximumtarieven voor de medisch-specialistische zorg in 2019. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen hiermee van start met de contractonderhandelingen voor 2019. 

De belangrijkste wijzigingen voor 2019 zijn:

  • Consult telemonitoring
    Zorgaanbieders kunnen consulten bij telemonitoring voortaan makkelijker declareren. Bij telemonitoring wordt de behandeling van een patiënt op afstand beoordeeld. Soms kan telemonitoring aanleiding zijn om een patiënt te zien of spreken. Zorgaanbieders konden dat consult tot nu toe lastig in rekening brengen. Meer informatie over de wijzigingen in 2019 leest u in het wijzigingendocument RZ19a
  • Tarieven 2019
    De tarieven voor volgend jaar worden vrijwel geheel geïndexeerd. In overleg met vertegenwoordigers van zorgaanbieders is besloten geen brede tariefherijking door te voeren. Alleen voor complex chronisch longfalen heeft kostenonderzoek tot een tariefherijking geleid. De tarieven dalen (exclusief indexatie) in 2019 met gemiddeld 3%. Meer informatie leest u in het Verantwoordingsdocument RZ19a.
Arts en patient geven elkaar een handdruk

Advies: snel om tafel

Uit een recente peiling van de NZa bleek dat de contractonderhandelingen in de medisch-specialistische zorg steeds constructiever verlopen, maar dat het proces tijd vraagt. We adviseren daarom snel met de onderhandelingen te starten en tijdig op elkaars voorstellen te reageren. Hoe sneller partijen om tafel zitten, hoe groter de kans dat contracten op tijd worden afgesloten.