Nieuwe bekostiging orgaanuitname na overlijden

De Nederlandse Zorgautoriteit verleent per 1 juli 2018 een nieuwe subsidie voor de beschikbaarheid van drie teams die orgaanuitname na overlijden uitvoeren. Vanaf deze datum wijzigt de regio-indeling waarbinnen de zelfstandige uitname teams (ZUT) deze orgaanuitnames uitvoeren. Hier hoort ook een aangepaste bekostiging bij.

Arts noteert iets

Het gaat om de ZUT’s van het Erasmus MC, het UMC Groningen en Radboud UMC. Zij ontvangen deze aangepaste beschikbaarheidbijdrage voor zogenoemde post mortem orgaanuitname (PMO). Voorheen werden hier alleen de chirurgen in het ZUT uit betaald. Vanaf 1 juli dekt de subsidie het hele ZUT en het benodigde materiaal voor de orgaanuitnames. LUMC (Leiden) en MUMC (Maastricht) leveren personeel aan Erasmus MC en Radboud UMC voor hun teams.

Om tot een goede, kostendekkende subsidie te komen hebben we nauw samengewerkt met deze vijf UMC’s. Zij hebben bruikbare informatie aangeleverd. Daardoor zijn wij erin geslaagd om deze beschikbaarheidbijdrage te verlenen per 1 juli aanstaande.