Update gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en Zorginstituut Nederland werkt de NZa aan structurele bekostiging voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).

Oudere man krijgt uitleg via iPad

Wij gaan ervan uit dat we zo spoedig mogelijk, maar  uiterlijk op 1 juli 2018 de tarieven en prestaties voor deze zorg per 2019 kunnen publiceren. Dit kan pas als de Eerste en Tweede Kamer hierover een besluit hebben genomen.

Aanleiding

Een belangrijke aanleiding voor dit traject was een succesvol experiment van zorgverzekeraar CZ en aanbieders van deze zorg binnen dit experiment: de leefstijlcoaches. Dit experiment loopt eind 2018 af. Bekijk onderstaande video voor een voorbeeld van deze zorg: de leefstijlbegeleiding.

Leefstijlbegeleiding

(Beeldtitel: Leefstijlbegeleiding.)

VROUWENSTEM: Hé, hallo. Kom binnen.
Zoek lekker een plekje.
RENATE BOUDEWIJNS: Een gecombineerde leefstijlinterventie is een aanpak voor mensen met overgewicht waarin we met alle facetten van leefstijl aan de slag gaan.
En dat gaat over gezonde voeding.
Dat gaat over in beweging komen en in beweging blijven.
Dat gaat over stressmanagement.
Dat gaat over beter slapen.
En eigenlijk omgaan met alle verleidingen die je overdag tegenkomt.
BOUDEWIJNS: Welkom bij de training leefstijlcoaching.
Om te beginnen, gaan we het vandaag hebben over bewegen.
Je leefstijl moet veranderen. Daar willen we aan werken. Dat moet echt veranderen.
De laatste twee jaar ben ik veertig kilo aangekomen door diabetes en allerlei kwalen, minder bewegen en dat wil ik veranderen.
En liefst met de hulp van anderen, want zelf kan ik het niet.

(Aldus een man.)

BOUDEWIJNS: Innovatief hieraan is dat de leefstijlcoach een spin in het web is waarin we alle leefgebieden meepakken.
Ook de diëtist inzetten op het moment dat het nodig is een buurtsportcoach inzetten als dat nodig is en met de patiënt kijken welke zorg er verleend moet gaan worden.
Hij heeft aangegeven dat hij nog steeds graag wil gaan zwemmen.
Hij wil heel graag met jou even meekijken hoe we dat kunnen organiseren.
BOUDEWIJNS: Het voordeel voor cliënten is dat zij niet bij verschillende zorgprofessionals hoeven aan te kloppen maar dat zij één vast aanspreekpunt hebben en vanuit dat aanspreekpunt de juiste zorg verleend krijgen en dat het niet heel erg versnipperd is.
Het totaalpakket moet kloppen.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit.)

  • Voor wie: Gecombineerde Leefstijlinterventie is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. In Nederland komen er potentieel vijf miljoen mensen in aanmerking. De huisarts kan deze patiënten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie.
  • Wat: Gecombineerde Leefstijlinterventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl voor de patiënt. Uitgangspunt is dat de drie onderdelen in een zorgprogramma van 24 maanden worden aangeboden.
  • Door wie: Verschillende aanbieders kunnen deze GLI leveren,  bijvoorbeeld de leefstijlcoach of een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten en diëtisten.

Zie voor meer informatie het standpunt over gecombineerde leefstijlinterventie van Zorginstituut Nederland.