Meer ruimte voor meerjarencontracten in de medisch-specialistische zorg

De NZa peilde het verloop van de zorginkoop voor 2018 in de medisch-specialistische zorg. Opvallend is dat er meer ruimte is om inhoudelijke afspraken voor de langere termijn te maken. Wel vinden de zorgaanbieders en zorgverzekeraars het proces om tot die contracten te komen nog erg lang. De inkoopgesprekken verlopen volgens hen constructiever dan voorheen, maar zij zien ook verbeterpunten.

Verbetermogelijkheden in de contractonderhandelingen

Om te zorgen dat de contracten voor 2019 eerder kunnen worden afgerond, geven zorgverzekeraars en zorgaanbieders de volgende verbeterpunten aan:

  • Reageer tijdig op elkaars voorstellen
  • Bied actuele informatie over de kwaliteit, prijzen en doelmatigheid van de zorg
  • Vereenvoudig de overeenkomsten
  • Begin op tijd en wees proactief
  • Maak duidelijke procesafspraken tijdens de onderhandelingen
  • Geef voldoende mandaat aan de zorginkopers en voorkom wisselingen tijdens het inkoopproces
  • Stuur aan op meerjarenafspraken, dat versoepelt de komende contractonderhandelingen
  • Teken direct het contract als er overeenkomst is bereikt
Arts wijst naar informatie op tafel

Gesprekken verlopen constructiever

Positief is dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de intentie delen om sneller en soepeler te contracteren. Uit de reacties bleek dat veel partijen wederzijds respect voor elkaar hebben en met elkaar willen meedenken. Gesprekken verlopen hierdoor constructiever. Ook komt steeds meer aandacht voor meerjarenafspraken, wat beide partijen toejuichen. Tenslotte wordt de rust in de regelgeving door beide partijen als positieve bijdrage aan het soepeler en sneller verlopen van het contracteerproces gezien.