NZa brengt meldingen en vragen in kaart

De Nederlandse Zorgautoriteit brengt de vragen en meldingen in kaart in de rapportage Uw vraag en melding in beeld. In de laatste drie maanden van 2017 gingen de meeste vragen en meldingen over zorgverzekeraars. Vanaf 12 november konden mensen hun zorgverzekering opzeggen en een nieuwe polis kiezen. Veel mensen hadden daar vragen over en namen contact met ons op. Wel kwamen minder meldingen over zorgverzekeraars binnen dan in dezelfde periode van 2016.

Verzekerden gaven bijvoorbeeld aan dat hun verzekeraar de polisvoorwaarden niet op de website had gezet. Of ze kregen de polisvoorwaarden niet opgestuurd als ze hier om vroegen. Ook kregen we meldingen van fysiotherapeuten en verloskundigen over de contractonderhandelingen. Waar nodig zijn we hierover in gesprek gegaan met de zorgverzekeraar.

Ouderen betalen voor professionele hulp na valpartij

Daarnaast deden we onderzoek naar bijbetalingen voor ouderen als ze te vaak om professionele noodhulp vroegen, bijvoorbeeld na een valpartij. Zeven instellingen stuurden inderdaad onterecht rekeningen. Wij hebben deze instellingen hierop aangesproken.

Bezoek orthodontist niet vergoed

We kregen een melding dat het tweede consult binnen een maand bij een orthodontist niet werd vergoed door de zorgverzekeraar. De reden hiervoor? Orthodontisten mogen maar één consult binnen een maand in rekening brengen. De orthodontist in kwestie was hier niet mee bekend. De orthodontist is in gesprek met zorgverzekeraars over een oplossing.