NZa voert controles uit bij aanbieders wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit brengt een serie controlebezoeken aan aanbieders van wijkverpleging. Met deze bezoeken willen wij meer inzicht krijgen in de manier waarop aanbieders in de wijkverpleging de geleverde zorg registreren en declareren.

Huisarts schrijft recept uit

Het juist registreren en declareren van zorg maakt deel uit van een goede bedrijfsvoering. Een goede bedrijfsvoering is van groot belang voor zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van zorg. Eerder boden we al concrete handvatten waarmee zorgorganisaties hun bedrijfsvoering konden bijstellen.

Op basis van data-analyses selecteerden we een aantal aanbieders die in vergelijking met hun collega’s opvallend veel declareren. Doel van onze bezoeken is achterhalen waarom hun declaratiegedrag afwijkt. Wij hebben de betrokken aanbieders en hun brancheorganisaties van tevoren op de hoogte gesteld van de controles.

De NZa doet vaker controlebezoeken. Eerder deden we dat in de mondzorg en onder fysiotherapeuten. Op deze manier willen we een beeld krijgen van wat er in een sector speelt, tegen welke problemen aanbieders aanlopen, en hoe we deze kunnen oplossen. Uiteraard zullen we optreden als blijkt dat er niet volgens de regels wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Hoort bij