Kosten dure medicijnen blijven stijgen

De uitgaven aan dure geneesmiddelen in de ziekenhuiszorg blijven stijgen. In 2016 lopen de declaraties van deze medicijnen naar verwachting op tot bijna € 2 miljard. De stijgende uitgaven aan dure geneesmiddelen worden vooral veroorzaakt door de komst van nieuwe, dure medicijnen. 

Prepareren geneesmiddelen

Dat blijkt uit de Monitor Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Gemiddeld stegen de uitgaven aan dure geneesmiddelen de afgelopen periode 6,7% per jaar. Daarmee stijgen de uitgaven aan dure geneesmiddelen sneller dan
de totale uitgaven aan ziekenhuiszorg.   

Add-on geneesmiddel

Het gaat in deze monitor om geneesmiddelen die verstrekt worden in het ziekenhuis en zo duur zijn dat ze apart van de behandeling worden gedeclareerd. Dit noemen we een add-on geneesmiddel. In 2015 werd € 1,85 miljard uitgegeven aan add-on geneesmiddelen. Nog niet alle declaraties over 2016 zijn binnen bij de zorgverzekeraars. Toch is er over het jaar 2016 al voor € 1,94 miljard gedeclareerd.

Aanbevelingen

Wij moedigen zorgverzekeraars en ziekenhuizen aan zich te blijven inspannen om de geneesmiddelenprijzen te verlagen. Daarnaast roepen wij ze op om eerder en duidelijker met elkaar te communiceren over de plaats en hoogte van vergoeding van nieuwe dure geneesmiddelen. Ook adviseren wij de beïnvloeding en afhankelijkheid van ziekenhuizen van de farmaceutische industrie in kaart te brengen en transparanter te maken.

Goede initiatieven

Wij zien wel een aantal goede initiatieven om de kostenstijging te beperken. Zo kopen ziekenhuizen vaker gezamenlijk geneesmiddelen bij de farmaceutische industrie. Op die manier betalen zij een lagere prijs aan de medicijnfabrikanten dan voorheen. Ook worden vaker goedkopere alternatieven ingezet dan vorig jaar. Zorgverzekeraars stimuleren de initiatieven en kopen niet meer alle dure medicijnen bij alle ziekenhuizen in, maar bij expertisecentra. 

Toegankelijkheid

Wij zien niet dat patiënten die wel recht hebben op een geneesmiddel dit niet kunnen krijgen. Wij blijven actief monitoren of er problemen ontstaan in de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen. Mocht uit signalen of onze onderzoeken blijken dat patiënten niet de medicijnen krijgen die zij nodig hebben, dan zullen wij passende maatregelen nemen. Patiënten of hun naasten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars vragen wij signalen over de toegankelijkheid van dure medicijnen bij ons te melden via onze website of telefonisch via 088 770 8 770.