Boete voor niet melden fusie

De Nederlandse Zorgautoriteit legt een zorgaanbieder een boete van 70.000 euro op omdat deze een fusie niet op tijd gemeld heeft. Zorgaanbieders moeten aan ons melden als zij willen fuseren of direct betrokken zijn bij een overname. Zij mogen deze pas uitvoeren als de NZa oordeelt dat de procedure voor deze fusie correct is doorlopen.

Man bladert door rapport

Met de boete wil de NZa zorgaanbieders waarschuwen dat zij hun fusieplannen tijdig moeten melden. Tegelijkertijd is de boete proportioneel en natuurlijk niet zo hoog dat de zorgverlening van de aanbieder in gevaar komt. Ook weegt de NZa mee dat de aanbieder de overtreding zelf alsnog gemeld heeft en volledig meegewerkt heeft met het onderzoek van de NZa.

De NZa voert bij fusies in de zorg een procedurele toets uit. Wij beoordelen of de zorgaanbieders de plannen zorgvuldig hebben afgestemd met de betrokken stakeholders, zoals medewerkers en cliƫnten.