Enkele aanpassingen in transparantieregels zorginkoop

De NZa maakt als dat nodig is regels voor het proces van de zorginkoop. Zo zijn zorgverzekeraars bijvoorbeeld verplicht om uiterlijk op 1 april de criteria voor de zorginkoop voor het komende jaar bekend maken. De NZa voert per 2018 drie wijzigingen door in deze transparantieregels.

Zo moeten zorgverzekeraars een overzicht toevoegen aan het inkoopbeleid met hierin de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het inkoopbeleid van vorig jaar. Daarnaast verplicht de regeling dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders tijdig en duidelijk een reactie geven op elkaars vragen. Ook krijgen partijen een minimale termijn van vier weken om het eerste voorstel te bestuderen, als daar geen andere afspraken over zijn.

Het doel van deze regeling is niet om zorgaanbieders of zorgverzekeraars te verplichten om contracten af te sluiten. De regels ondersteunen alleen het proces voor de zorginkoop.