Kwaliteit niet minder bij polissen met beperkende voorwaarden

Bij zorgpolissen met beperkende voorwaarden stelt de zorgverzekeraar vaak aanvullende kwaliteitscriteria bij de inkoop van zorg. Als dat niet gebeurt, gelden de algemene kwaliteitseisen bij inkoop voor deze polissen. Dit betekent dat de kwaliteit niet minder is dan bij andere polissen. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na onderzoek.

Bij polissen met beperkende voorwaarden is sprake van selectieve contractering van zorgaanbieders. Niet-gecontracteerde zorg wordt niet volledig vergoed. Daarom is het wel van belang om bij het kiezen van een dergelijke polis goed te kijken van welke aanbieders in de buurt de zorg volledig wordt vergoed, zodat de reistijd niet onnodig lang wordt.

Verzekeraars stellen behalve extra kwaliteitscriteria vaak ook andere aanvullende criteria voor de polissen met minder zorgaanbieders. Die criteria zijn divers, zoals een korting op de tarieven, een maximale reistijd en de mogelijkheid om online geneesmiddelen te bestellen.

Het onderzoek van de NZa heeft zich toegespitst op elf polissen uit 2016 waarvoor zorgverzekeraars selectief contracteerden. In dat jaar had 8,6 procent van de verzekerden een dergelijke polis. Deze polissen zijn niet per definitie goedkoper dan andere polissen. Eerder onderzoek van de NZa wees al uit dat bij deze polissen de zorgplicht niet in het geding is.