Vrije prijzen voor logopedie

Verzekeraars en logopedisten zijn vanaf 1 januari 2017 vrij om de prijs te bepalen die een logopedist kan declareren. Dit is vastgelegd in  de nieuwe beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen voor logopedie' en de prestatiebeschrijvingbeschikking 'Logopedie'. De NZa adviseerde de minister van VWS in 2015 om vrije prijzen voor de logopedie in te voeren. De minister heeft dit advies opgevolgd en de prijzen vrijgegeven.

Waarom vrije prijzen?

Vrije prijzen geven zorgaanbieders meer ruimte om het zorgaanbod af te stemmen op de zorgvraag van de cliënt. Ook kunnen zorgaanbieders meer in kwaliteit investeren, nieuwe producten ontwikkelen en ondernemender worden.

Meer weten?

In de factsheet 'Vrije prijzen in de logopedie' is de belangrijkste informatie over dit nieuwe beleid op een rij gezet.