Onderzoek naar declaraties zelfstandige behandelcentra

De Nederlandse Zorgautoriteit ontvangt regelmatig signalen over mogelijk onjuiste declaraties door zelfstandigeĀ behandelcentra (zbc's). Vanwege de verschillen in grootte en opzet van zbc's is het lastig direct de vinger te leggen op de oorzaak hiervan. Daarom gaat de NZa de komende tijd declaratiepraktijk van zbc's nader onderzoeken.

Onderdeel van dit onderzoek is dat we in januari in gesprek gaan met een aantal zbc's. In deze gesprekken bespreekt de NZa de declaratiepraktijk en de ontvangen signalen met de betrokken zbc's.

Zelfstandige behandelcentra (zbc's) spelen een steeds grotere rol binnen de medisch specialistische zorg. Inmiddels wordt zo'n 4% van deze zorg geleverd door zbc's. Bij een aantal specialismen, zoals dermatologie en oogheelkunde, ligt dit zelfs rond de 10%.