NZa en Berenschot ronden onderzoek naar compliance ziekenhuiszorg af

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft organisatieadviesbureau Berenschot gevraagd te inventariseren hoe ziekenhuizen hun complianceprogramma's hebben ingericht op het terrein van correct registreren en declareren van zorg. Het rapport bevat daarnaast concrete handvatten waarmee ziekenhuizen hun compliance kunnen versterken.

Aanleiding voor dit onderzoek waren gesprekken die de NZa met het veld voerde. Hieruit kwam de behoefte van ziekenhuizen naar voren om hun programma ten aanzien van correct registreren en declareren beter op orde te krijgen, ook tegen de achtergrond van enkele incidenten in het verleden rond onjuiste declaraties. Het onderzoek is bedoeld om invulling te geven aan deze gedeelde ambitie. De te presenteren handvatten stellen de ziekenhuizen in staat verbeteringen door te voeren, en nieuwe acties en maatregelen te ontplooien. Met het rapport wil de NZa ziekenhuizen een helpende hand toesteken én de dialoog verder voortzetten. Het rapport verschijnt begin februari.