CBb doet uitspraak over onderzoek NZa naar zorgverzekeraars

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag een beslissing genomen over het bezwaar van een drietal zorgverzekeraars tegen de NZa. De zorgverzekeraars maken bezwaar tegen de aanwijzingen die de NZa in december jl. heeft opgelegd op basis van de uitkomsten van een onderzoek naar de telefonische informatieverstrekking door zorgverzekeraars. 

In die aanwijzingen verplichtte de NZa de zorgverzekeraars de beantwoording van vragen van consumenten te verbeteren. De rechter geeft aan dat de NZa de resultaten van het onderzoek onvoldoende kan onderbouwen. De rechter onderschrijft daarbij wel het belang van volledige en correcte informatie aan de consument.

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om consumenten juist voor te lichten. De NZa ziet er als toezichthouder op toe dat verzekeraars zich ook aan die verplichting houden. Na herhaalde signalen en berichten dat de informatievoorziening door sommige verzekeraars tekortschoot, heeft de NZa het onderzoeksbureau TNS Nipo ingeschakeld om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de informatievoorziening. TNS Nipo heeft veel ervaring met dit soort onderzoeken, waarbij ze 'mystery callers' inzetten. We hebben dit onderzoek tijdens de overstapperiode gedaan, omdat burgers juist dan volledige en juiste informatie nodig hebben om een beredeneerde keuze voor een zorgpolis te kunnen maken.

De rechter oordeelt nu dat de aan enkele verzekeraars opgelegde aanwijzingen onvoldoende  onderbouwd zijn en dat verzekeraars zich daarom niet goed hebben kunnen verweren.

Wij nemen deze uitspraak natuurlijk zeer serieus en zullen goed bekijken hoe we in de toekomst dergelijke onderzoeken beter vorm kunnen geven. De NZa blijft zich inzetten om ervoor te zorgen dat burgers zo goed mogelijke informatie krijgen. Wij vertrouwen erop dat zorgverzekeraars ook zelf hun verantwoordelijkheid blijven nemen om hun wettelijke verplichting na te leven.

Aanvullingen op dit bericht:

Hoort bij