Nieuwe add-on prestaties voor ustekinumab

De NZa heeft twee nieuwe add-on prestaties vastgesteld voor ustekinumab: één voor de 45 mg wegwerpspuit en één voor de 90 mg wegwerpspuit, beide gevuld met injectievloeistof.

Ustekinumab wordt gebruikt voor de behandeling van psoriasis. De 90 mg wegwerpspuit is in 2015 in Nederland nieuw op de markt gekomen en is ontwikkeld voor patiënten met een lichaamsgewicht boven de 100 kg. Hierdoor hoeft deze categorie patiënten niet tweemaal een injectie van 45 mg te krijgen.

De 45 mg wegwerpspuit en een 45 mg flacon met injectievloeistof waren al op de Nederlandse markt verkrijgbaar. Voor deze 45 mg spuit en flacon bestond al een add-on prestatie met een bijbehorend maximumtarief. Deze is komen te vervallen met de vaststelling van de twee nieuwe add-on prestaties voor ustekinumab. Hiermee zijn er met ingang van 1 januari 2016 dus twee afzonderlijke add-ons voor dezelfde werkzame stof (ustekinumab). De NZa vindt het belangrijk dat patiënten toegang hebben tot de juiste dosis voor hun behandeling. Met het toekennen van twee nieuwe add-ons krijgen de beide spuiten een apart maximumtarief op basis waarvan ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen onderhandelen over de prijs van beide injectiespuiten.