Marian Kaljouw praat Tweede Kamer bij over opstart reguliere zorg

20-05-2020 | 16.00

Vandaag vertelde onze voorzitter Marian Kaljouw aan de Tweede Kamer wat de impact is van het coronavirus op de reguliere zorg. Ze vraagt hier de nadrukkelijke aandacht van commissieleden voor het borgen van initiatieven en creativiteit die in deze periode ontstaan voor zorgvernieuwingen.
 

Daarna vervolgt ze haar presentatie  met de cijfers voor de medisch-specialistische zorg:
“Het goede nieuws is dat als het gaat om het aantal spoedverwijzingen er nauwelijks een daling te zien is geweest. De semi-spoedverwijzingen zijn weer bijna op het oude niveau. Na een kleine steekproef bij zo’n 5 ziekenhuizen zien we dat het aantal behandelingen toe aan het nemen is, gelijk met het aantal verwijzingen. Dat is ook goed nieuws.”  

Marian Kaljouw spreekt Tweede Kamer toe


De cijfers in de ggz laten zien dat:
“De ggz druk bezig is om weer op het oude niveau terug te komen. Er is een dip geweest van 49.000 verwijzingen, naast de 35.000 wachtenden in de gespecialiseerde ggz die we al kennen van voor de coronatijd. Veel zorg is wel digitaal doorgegaan. Mensen die baat hebben bij face-to-face-contact kunnen zich melden bij de huisarts (of poh-ggz). De huisarts zit er klaar voor.” 

En ook binnen de andere sectoren kijken we naar de opstart van zorg:
“De langdurige zorg loopt eigenlijk voor een groot deel door, maar we gaan kijken naar de leegstand in verpleeghuizen. Als we kijken naar de wijkverpleging is het voor ons moeilijk. We zijn druk bezig om de data helemaal duidelijk te krijgen. De huisartsen zijn erg druk met het opnieuw opschalen en verwijzen. De mondzorg is weer gestart, evenals de paramedie. De fysiotherapeuten zijn weer begonnen. We hebben extra aandacht voor de revalidatiezorg omdat coronapatiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden over het algemeen revalidatie nodig hebben. Daar zullen we aandacht aan geven.”

We hebben geen zicht op de gezondheidsschade geeft Marian aan, maar die is er natuurlijk wel.

We willen gezondheidsschade voor alle inwoners van Nederland zien te voorkomen.

“Een lange tijd durfden patiënten niet naar de huisarts te gaan, ook niet als ze een vlekje of een plekje hadden. We weten niet hoeveel mensen dat zijn, maar je mag wel veronderstellen dat we met een groep mensen te maken hebben die je wel eerder had willen zien. Ik roep mensen met gezondheidsklachten daarom op om zich te melden bij hun huisarts.”

Tweede Kamer

Ook is lastig aan te geven of een deel van de zorgvragen verdampt. “Als je het aanbod weghaalt, dan verdampt er altijd een deel van de vraag. Dat is ook in de zorg zo. We weten alleen niet hoeveel dat is. Wat we wel zien is een enorme toename van digitale zorg, en zorg op afstand. Huisartsen (en ook andere zorginstellingen) zien we daarin excelleren.”

Tot slot is Marian eerlijk over de planning: “We hebben geen planning wanneer we weer bij nul zijn. Ik ben bang dat het een kwestie van een hele lange adem gaat zijn. Ik hoop dat we geen 2de lockdown krijgen van de reguliere zorg. We hebben een robuust systeem en dat kan tegen een stootje, maar daar zijn grenzen aan.”