Archief webblog

#Juni

Dreigend tekort aan doktersassistenten verdient aandacht

30-06-2020 | 12.00

De meeste patiënten die contact opnemen met de huisartsenpraktijk krijgen als eerste de doktersassistent aan de lijn. De assistent bepaalt of en met welke urgentie een patiënt gezien moet worden door de huisarts. In de coronatijd werd deze belangrijke rol van triage nóg groter en kregen doktersassistenten het drukker, vooral door telefoontjes van ongeruste patiënten. Uit het Nivel-onderzoek van voor de coronatijd bleek al dat er een tekort is aan doktersassistenten en dat dit zal toenemen. Ook was er sprake van een hoge werkdruk. In de afgelopen periode is nog duidelijker geworden dat het tekort aan doktersassistenten en de hoge werkdruk serieuze aandacht verdient.

Lees meer in het bericht van het Nivel

________________________________

Aantal mensen in de langdurige zorg gedaald tijdens corona-uitbraak

18-06-2020 | 11.00

Het aantal mensen dat  recht heeft op langdurige zorg is tijdens de corona-uitbraak gedaald. Dat blijkt uit een rapportage over de effecten van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De analyse is gebaseerd op cijfers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het sterftecijfer was tussen 23 maart en 26 april hoger dan het aantal nieuw afgegeven indicaties dat inging. Zie verder ons nieuwsbericht.

________________________________

Regionale verschillen in drukte en uitgestelde zorgvraag in huisartsenpraktijken 

17-06-2020 | 15.00

Vanaf 11 mei 2020 vond stapsgewijs de versoepeling van de coronamaatregelen plaats. Een meerderheid van de huisartsen verwacht extra ondersteuning nodig te hebben om aan de te verwachten drukte en uitgestelde zorgvraag te voldoen. Verschillen in deze drukte en uitgestelde zorgvraag tussen provincies stroken grotendeels met de verschillen waarin de pandemie zich in april voordeed. Dat blijkt uit een grootschalig online onderzoek onder alle Nederlandse huisartspraktijken dat onderzoeksinstituut Nivel in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit uitvoerde. Lees meer in het bericht van het Nivel.

________________________________

Op de agenda: 15 juni t/m 21 juni - week 25

17-06-2020 | 14.45

Deze week publiceren we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde langdurige zorg. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 25.

________________________________

Aantal verwijzingen naar ziekenhuis vorige week boven 100.000

03-06-2020 | 14:00

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak zijn vorige week door huisartsen weer meer dan 100 duizend verwijzingen gedaan voor patiënten naar een ziekenhuis of kliniek. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80% van voor de corona-uitbraak. De verwijsdata naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) duiden eveneens op een stevig herstel tot ongeveer 85% van het verwachte aantal verwijzingen. Zie verder ons nieuwsbericht.

________________________________

Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?

03-06-2020 | 12.00

Het is belangrijk dat zorgaanbieders hun patiënten laten weten dat zij weer bij hen terecht kunnen en wat zij kunnen verwachten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een informatiekaart ontwikkeld die handvatten biedt voor heldere communicatie. Meer hierover in ons nieuwsbericht.

________________________________

Update urgentielijst ziekenhuiszorg

02-06-2020 | 10.00

De urgentielijst die zorgprofessionals en instellingen kan helpen bij het opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg, is op basis van de input van wetenschappelijke verenigingen op onderdelen herzien. Zo is de lijst bijvoorbeeld aangevuld met het specialisme Kaakchirurgie. Met de urgentielijst willen we regionale samenwerkingsverbanden een houvast geven om te bepalen welke zorg voor welke patiëntengroepen het meest urgent is en een inschatting te kunnen maken van welke capaciteit daarvoor nodig is. Lees ons nieuwsbericht.

________________________________

Op de agenda: 1 juni t/m 7 juni - week 23

02-06-2020 | 09.25

Afgelopen week publiceerde we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde oncologische zorg. Deze week publiceren we een update van de urgentielijst medisch-specialistische zorg. Ook publiceren we een informatiekaart waarin we zorgaanbieders handvatten bieden om patiënten te informeren rondom het opstarten van de reguliere zorg. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 23

#Mei

Urgente oncologische zorg niet gestopt tijdens corona uitbraak, wel afname verwijzingen en behandelingen

27-05-2020 | 15.31

De verwijzingen en behandelingen voor mensen met kanker zijn tijdens de corona-uitbraak minder hard terug gelopen dan voor andere diagnoses. Toch heeft de corona-uitbraak geleid tot  65 duizend minder verwijzingen voor oncologische zorgvragen. Dit is 14% van het aantal verwijzingen in een jaar. In ziekenhuizen is het aantal oncologiepatiënten na de uitbraak met bijna de helft afgenomen. De meest urgente zorg heeft wel plaatsgevonden. Dat blijkt uit de 1e rapportage over de opstart van de oncologische zorg van de NZa, het RIVM, SONCOS, DHD, ZorgDomein, IKNL en DICA. Lees ons nieuwsbericht.

________________________________

Update verwijzingen vanuit msz en gzz

27-05-2020 | 15.30

In onze wekelijkse rapportage over de ziekenhuiszorg schatten we dat huisartsen als gevolg van de coronacrisis ruim 717 duizend minder verwijzingen naar het ziekenhuis hebben gedaan dan verwacht. Dit getal is exclusief de verwijzingen die al eerder zijn uitgegeven, maar waarvoor de zorg door de crisis mogelijk is uitgesteld. We stellen onze cijfers wekelijks bij, op basis van het aantal verwijzingen in dezelfde periode in voorgaand jaren. Afgelopen week is het aantal verwijzingen van de huisarts naar medisch specialisten gestegen met 17.000 tot 74% van het normaal te verwachten aantal.

In de ggz schatten we dat huisartsen sinds de coronamaatregelen half maart werden aangekondigd 52.000 minder verwijzingen naar ggz­-aanbieders hebben uitgeschreven.
________________________________

Op de agenda: 25 mei t/m 31 mei – week 22

27-5-2020 |15.00
Afgelopen week publiceerde we de NZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in de langdurige zorg. Deze week publiceren we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde oncologische zorg. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 22

________________________________

Marian Kaljouw praat Tweede Kamer bij over opstart reguliere zorg

20-05-2020 | 16.00

Vandaag presenteerde onze voorzitter Marian Kaljouw aan de Tweede Kamer wat de impact is van het coronavirus op de reguliere zorg. We willen gezondheidsschade voor alle inwoners van Nederland zien te voorkomen. De medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en ook andere sectoren zijn daarom druk bezig om weer op het oude niveau terug te komen. Marian roept mensen met gezondheidsklachten op om zich te melden bij hun huisarts. De huisarts zit er klaar voor. Tot slot geeft Marian aan dat dit een kwestie van een lange adem gaat zijn: “Ik hoop dat we geen 2de lockdown krijgen van de reguliere zorg. We hebben een robuust systeem en dat kan tegen een stootje, maar daar zijn grenzen aan.”

Lees de hele samenvatting.

________________________________

Verwijzingen naar ggz komen na terugval weer op gang

20-05-2020 | 11.00

Huisartsen hervatten de verwijzingen van patiënten naar de ggz. Sinds begin april neemt het aantal verwijzingen, net als in de ziekenhuiszorg, weer toe. Dat blijkt uit het eerste rapport over de opstart van zorg in de ggz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbos Instituut. Sinds het begin van de corona-uitbraak hebben huisartsen de helft minder patiënten doorverwezen naar de ggz. Sinds half maart is het aantal verwijzingen door huisartsen naar ggz-aanbieders met naar schatting 49.000 gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. Lees ons nieuwsbericht.

________________________________

Op de agenda: 18 mei t/m 24 mei – week 21

19-5-2020 | 11.00

Afgelopen week hebben we het plan van aanpak en de werkwijze besproken met de ROAZ. Deze week publiceren we de NZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in de langdurige zorg. Daarnaast praat onze voorzitter Marian Kaljouw de Tweede Kamer bij over onze opdracht om de reguliere zorg te coördineren. Ook publiceren we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde geestelijke gezondheidszorg als gevolg van de corona-uitbraak. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 21

________________________________

Regionale verschillen in aantal behandelingen in ziekenhuis tijdens coronacrisis

13-05-2020 | 16.45

Het aantal patiënten dat in april, tijdens de coronacrisis, in ziekenhuizen behandeld werd verschilde sterk per regio. Sinds het begin van de coronacrisis in maart daalde het aantal ziekenhuisbehandelingen in het hele land scherp. Maar in de meeste regio’s stabiliseerde dit in de loop van april. In een band van Zuidwest-Nederland naar het oosten bleef het aantal patiënten dat in een ziekenhuis behandeld werd echter dalen. Dat blijkt uit onze wekelijkse update. Lees het nieuwsbericht.

________________________________

Op de agenda: 11 mei t/m 17 mei – week 20

11-05-2020 | 17.30 

Afgelopen week hebben we met de 11 Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) regio’s afspraken gemaakt over het verder opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg. Goede informatie, bijvoorbeeld over de verwachte vraag naar zorg, is hiervoor noodzakelijk. Deze week bepalen we samen met het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) en de zorgaanbieders welke informatie precies nodig is. Daarnaast publiceren we een 4e overzicht met een actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in het ziekenhuis als gevolg van de corona-uitbraak. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 20.

________________________________

NZa maakt afspraken over opschalen reguliere zorg via ROAZ

08-05-2020 | 14.00

De 11 Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) regio’s nemen op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het voortouw in het verder opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg. Het gaat om zorg die normaal gesproken in UMC’s, ziekenhuizen of klinieken wordt gegeven, en de zorg die nodig is na de opname.

De zorgvraag en het zorgaanbod zijn per regio anders. Het gefaseerd opstarten van de zorg vraagt dan ook een regio-specifieke aanpak.

De ROAZ-en kunnen die met hun kennis over de zorg in de regio’s bij uitstek coördineren. Hierover heeft de NZa met het Landelijk Netwerk Acute zorg en brancheorganisaties in de (ziekenhuis)zorg afspraken gemaakt. Lees hier ons nieuwsbericht.

________________________________

Spoedverwijzingen voor longziekten nemen af

06-05-2020 | 16.00

Huisartsen verwijzen minder patiënten met longaandoeningen, zoals corona, door naar het ziekenhuis. In maart en april steeg het aantal doorverwijzingen van huisartsen sterk. Maar inmiddels ligt het aantal spoedverwijzingen voor longziekten weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar wekelijkse update over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg. Lees verder in ons nieuwsbericht.

________________________________

Op de agenda: 4 mei t/m 10 mei – week 19

04-05-2020 | 10.30 

Afgelopen week werkten we verder aan de ontwikkeling van goede en betrouwbare informatie en communicatie richting patiënten en verzekerden. Hiervoor werken we samen met de Patiëntenfederatie, het ministerie van VWS, het RIVM en de Dienst Publiek en Communicatie van de Rijksoverheid (DPC). De samenwerking vraagt om een flexibele aanpak, omdat ook de ontwikkelingen rondom de aanpak van de coronacrisis constant in beweging zijn. 

Daarnaast informeerde NZa-directeur strategie Annemiek Hautvast afgelopen week de vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties over onze aanpak met betrekking tot de opstart van de reguliere zorg. We gingen met elkaar in gesprek over de werkwijze.  

Deze week publiceren we een 3e overzicht met een actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in het ziekenhuis als gevolg van de corona-uitbraak. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 19

#April

Aantal verwijzingen naar ziekenhuizen neemt weer toe

29-04-2020 | 17.30

Vanaf begin april neemt het aantal verwijzingen door de huisarts naar een medisch specialist weer gestaag toe. Daarmee is het aantal spoedverwijzingen bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit nieuwe data die de NZa vandaag publiceert over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg. Lees verder in ons nieuwsbericht 

________________________________

Op de agenda 27 april t/m 3 mei – week 18

29-04-2020 | 10.15

Afgelopen week is de ‘Urgentielijst medisch-specialistische zorg’ gepubliceerd. Deze week publiceren we een 2e overzicht met een actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in het ziekenhuis als gevolg van de corona-uitbraak. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 18

________________________________

De NZa werkt samen met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding aan toegankelijke ziekenhuiszorg

28-04-2020 | 17.25 

De corona-uitbraak zorgt voor een grote druk op de gezondheidszorg. De NZa en het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) werken samen om de optimale toegang tot ziekenhuiszorg te borgen. Zowel voor mensen die besmet zijn met het coronavirus als voor mensen die een andere (urgente) zorgvraag hebben. De NZa coördineert de opschaling van de reguliere zorg en het LCPS zorgt voor een evenredige spreiding van coronapatiënten. Lees meer over de rolverdeling tussen de NZa en LCPS.

________________________________

Op de agenda: 20 t/m 26 april – week 17

22-04-2020 | 11.50 uur

Vanaf vandaag starten we met het gefaseerd opschalen van de reguliere zorg. Benieuwd naar de stappen die we hiertoe zetten en naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 17.

________________________________

Werkbezoek Marian Erasmus MC

17-04-2020 | 16.45

Afgelopen vrijdagmiddag bezocht Koning Willem-Alexander het Erasmus MC in Rotterdam. Marian Kaljouw mocht hem daar samen met Ernst Kuipers ontvangen. Er werd gesproken over de spreiding van coronapatiënten over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland. Daarna werd een kijkje genomen in de control room van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Tot slot was er een rondetafelgesprek over de continuïteit van de reguliere zorg. Er werd onder andere gesproken over de aanpak, en de indeling op basis van de urgentie van zorg.

Marian Kaljouw blikt terug op het werkbezoek: 

De belangstelling van Zijne Majesteit de Koning voor de gecoördineerde opstart van de reguliere zorg is hartverwarmend. Goede zorg voor iedereen in Nederland, daar zetten we ons vol voor in, samen met de andere betrokkenen in de zorg en zorgverleners.

________________________________

Reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang

20-04-2020 | 06.00

Huisartsen hebben sinds 12 maart 360.000 minder reguliere verwijzingen naar het ziekenhuis gedaan dan normaal. Ook hebben naar schatting 290.500 eerdere verwijzingen nog niet geleid tot een afspraak in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de NZa-analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg. 

Om gezondheidsschade en wachttijden te voorkomen, moet de reguliere zorg weer geleidelijk op gang komen. De focus ligt in eerste instantie op de meest noodzakelijke planbare ziekenhuiszorg en wordt geleidelijk verbreed. Om de urgentie van de zorgvragen te bepalen heeft het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) een lijst met diagnoses opgesteld, die vervolgens door de wetenschappelijke verenigingen, leden van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), voorzien is van een urgentie indicatie. Het Zorginstituut Nederland heeft de lijst gevalideerd. Met deze indeling op basis van urgentie willen we zorgprofessionals houvast bieden bij het opstarten van de zorg. 

Karina Raaijmakers, directeur Toezicht & Handhaving bij de NZa:

Wij willen vanuit de solidariteitsgedachte met deze lijst bereiken dat elke arts in Nederland met dezelfde bril bekijkt welke zorg weer moeten worden opgestart. Een orthopeed in het noorden van het land heeft misschien weinig negatieve gevolgen ondervonden van het virus en zou sneller weer minder-urgente operaties kunnen uitvoeren. Maar je wilt niet dat het uitmaakt waar je in Nederland woont voor de vraag wanneer je zorg kunt krijgen. Ook mensen in zwaar getroffen gebieden moeten gelijke toegang tot de reguliere zorg hebben.

De NZa is blij met de goede samenwerking om tot deze gefaseerde start te komen. We zullen het opstarten van de zorg de komende periode zorgvuldig monitoren, zodat de landelijke spreiding van de zorg wordt geborgd. Bij knelpunten die regionaal of bovenregionaal ontstaan zullen wij actie ondernemen om tot oplossingen te komen. Lees verder in ons nieuwsbericht.  

________________________________

Opstart reguliere ziekenhuiszorg komt op gang

17-04-2020 | 19.00

De reguliere zorg voor mensen zonder corona moet zorgvuldig en veilig doorgang vinden. Om gezondheidsschade te voorkomen is het belangrijk dat patiënten met de meest urgente zorgvraag als eerste worden behandeld. En dat overal in Nederland dezelfde definitie voor urgentie wordt gehanteerd. Zorginstituut Nederland en medisch professionals maken op verzoek van de NZa een indeling om de urgentie van de zorgvraag te bepalen. Deze indeling zullen wij begin volgende week publiceren. Lees verder in ons nieuwsbericht

________________________________

AEF ondersteunt NZa bij bijzondere taak

14-04-2020 | 16.00

Het adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) ondersteunt de NZa bij de landelijke coördinatie van de reguliere urgente zorg voor mensen zonder corona. We bundelen onze krachten om een zo goed mogelijke herstart van deze zorg mogelijk te maken.

________________________________

Landelijk overzicht van noodzakelijke reguliere ziekenhuiszorg

10-04-2020 | 15.46

Door de uitbraak van het coronavirus is de druk op de zorg groot. Naast goede zorg voor coronapatiënten is het belangrijk dat patiënten met andere gezondheidsproblemen ook geholpen worden.
Om gezondheidsschade te voorkomen en om de wachttijden niet verder te laten oplopen. 

Op verzoek van het ministerie van VWS brengen we op dit moment in kaart hoeveel patiënten op zorg wachten. Dit doen we samen met ZorgDomein, zorgorganisaties en Gupta Strategists, een onafhankelijk adviesbureau in de zorg. Daarnaast bepalen we in samenwerking met Zorginstituut Nederland en medisch professionals de urgentie van de zorgvraag. Wanneer is welke zorg waar nodig? Lees verder in ons nieuwsbericht.

________________________________

“Ook vanuit de NZa: bedankt!”

10-04-2020 | 15.25

Bestuursvoorzitter van de NZa, Marian Kaljouw schreef een blog waarin ze haar dank uitspreekt voor alle bereidwilligheid in de sector om te helpen. Lees de blog van Marian op Skipr.

Marian Kaljouw: “De druk is enorm, er wordt zo hard gewerkt! Lange dagen, onder hoogspanning en onder hoge mentale druk. De reguliere zorg is inmiddels uitgesteld en het is erg ingewikkeld om het overzicht te krijgen. Wat is urgent planbaar en wat kan wachten? En dan gebeurt er iets heel bijzonders en dat is de reden voor deze blog.”

________________________________

Zo helpt de NZa de zorgsector door de coronacrisis

06-04-2020 | 16.42

Zorgvisie interviewde directeuren Josefien Kursten en Karina Raaijmakers over de wijze waarop de NZa de zorgsector in deze crisis zoveel mogelijk ondersteunt. “Goede en tijdige zorg aan patiënten staan voorop”, benadrukt Karina. We brengen de reguliere urgente zorg en het stuwmeer aan electieve zorg in kaart. Daarnaast bieden we coulance in onze regels en zetten we ons in om knelpunten na de coronacrisis te voorkomen. 

“In deze tijd is onze belangrijkste taak om de zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Dagelijks zijn we hier bezig om dat te faciliteren. Om samen met anderen oplossingen te bedenken om dat te realiseren”, vertelt Josefien. 

Het hele interview leest u in Zorgvisie.

________________________________

Coördinatie reguliere urgente zorg opgepakt

03-04-2020 | 13.55

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de reguliere urgente zorg voor mensen zonder corona te coördineren. Goede zorg voor coronapatiënten is van groot belang. Maar ook de zorg voor patiënten met andere gezondheidsproblemen moet doorgang blijven vinden. Daarom is een gecoördineerde opstart van de reguliere ziekenhuiszorg nodig. In nauwe samenwerking met alle partijen in het veld starten we met het verkrijgen van overzicht.  

Lees verder in ons nieuwsbericht.

Marian Kaljouw: ”Dit is geen gemakkelijke opgave, in een tijd waarin de zorg zeer onder druk staat. We kunnen dat niet alleen, sterker nog; we kunnen alle hulp gebruiken die er is. We zien verschillende initiatieven in het land, onder meer door ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, individuele zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. We zullen ons daarom vol inzetten om deze initiatieven te faciliteren, stimuleren en te verbinden”.