Ontwikkelingen coördinatie reguliere zorg

Volg in deze blog onze laatste ontwikkelingen rondom de coördinatie van reguliere zorg.

Huisartsenpraktijken willen ook na corona standaard ‘zorg op afstand’ kunnen aanbieden

02-07-2020 | 14.45

Het overgrote deel van de huisartsenpraktijken wil ook na de coronacrisis meer gebruikmaken van tools en werkwijzen die ‘zorg op afstand’ faciliteren, zoals beeldbellen. Daarnaast geeft bijna de helft van de praktijken aan veranderingen op organisatorisch gebied te willen behouden, zoals ruimere spreekuren. Een derde is ook van plan de hygiënemaatregelen als ‘geen handen schudden’ na de coronacrisis aan te houden. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek van het NIVEL, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

_______________________________

Coronapandemie onderstreept noodzaak tot verdergaande samenwerking tussen huisartsen

 01-07-2020 | 16.00

Huisartsenpraktijken willen graag goed voorbereid zijn op een eventuele tweede coronagolf. Hiervoor dienen praktijken onderling meer samen te werken. Ook moeten de gedane aanpassingen in de eigen praktijk een definitief karakter hebben. Dit geven huisartsenpraktijken aan in antwoord op een vraag die hen werd voorgelegd door het Nivel, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees meer in het bericht van Nivel.

________________________________

NZa roept ziekenhuizen en klinieken op wachttijden weer te delen

01-07-2020 | 15:00

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft zorgaanbieders die de afgelopen tijd geen wachttijden voor patiënten aanleverden in een brief erop gewezen dat alsnog te doen. De deadline daarvoor is 1 juli. We hebben er begrip voor dat dit na de corona-uitbraak niet de eerste prioriteit was. Nu de reguliere zorg weer kan worden opgeschaald en we weten dat als gevolg van corona de reguliere zorg tijdelijk is stil gevallen, is het essentieel dat de actuele wachttijden voor patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars per instelling weer inzichtelijk worden. Lees meer in ons nieuwsbericht

________________________________

Dreigend tekort aan doktersassistenten verdient aandacht

30-06-2020 | 12.00

De meeste patiënten die contact opnemen met de huisartsenpraktijk krijgen als eerste de doktersassistent aan de lijn. De assistent bepaalt of en met welke urgentie een patiënt gezien moet worden door de huisarts. In de coronatijd werd deze belangrijke rol van triage nóg groter en kregen doktersassistenten het drukker, vooral door telefoontjes van ongeruste patiënten. Uit het Nivel-onderzoek van voor de coronatijd bleek al dat er een tekort is aan doktersassistenten en dat dit zal toenemen. Ook was er sprake van een hoge werkdruk. In de afgelopen periode is nog duidelijker geworden dat het tekort aan doktersassistenten en de hoge werkdruk serieuze aandacht verdient.

Lees meer in het bericht van het Nivel

________________________________

Aantal mensen in de langdurige zorg gedaald tijdens corona-uitbraak

18-06-2020 | 11.00

Het aantal mensen dat  recht heeft op langdurige zorg is tijdens de corona-uitbraak gedaald. Dat blijkt uit een rapportage over de effecten van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De analyse is gebaseerd op cijfers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het sterftecijfer was tussen 23 maart en 26 april hoger dan het aantal nieuw afgegeven indicaties dat inging. Zie verder ons nieuwsbericht.

________________________________

Regionale verschillen in drukte en uitgestelde zorgvraag in huisartsenpraktijken 

17-06-2020 | 15.00

Vanaf 11 mei 2020 vond stapsgewijs de versoepeling van de coronamaatregelen plaats. Een meerderheid van de huisartsen verwacht extra ondersteuning nodig te hebben om aan de te verwachten drukte en uitgestelde zorgvraag te voldoen. Verschillen in deze drukte en uitgestelde zorgvraag tussen provincies stroken grotendeels met de verschillen waarin de pandemie zich in april voordeed. Dat blijkt uit een grootschalig online onderzoek onder alle Nederlandse huisartspraktijken dat onderzoeksinstituut Nivel in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit uitvoerde. Lees meer in het bericht van het Nivel.

________________________________

Op de agenda: 15 juni t/m 21 juni - week 25

17-06-2020 | 14.45

Deze week publiceren we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde langdurige zorg. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 25.

________________________________

Aantal verwijzingen naar ziekenhuis vorige week boven 100.000

03-06-2020 | 14:00

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak zijn vorige week door huisartsen weer meer dan 100 duizend verwijzingen gedaan voor patiënten naar een ziekenhuis of kliniek. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80% van voor de corona-uitbraak. De verwijsdata naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) duiden eveneens op een stevig herstel tot ongeveer 85% van het verwachte aantal verwijzingen. Zie verder ons nieuwsbericht.

________________________________

Afbeelding van stroomschema

Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?

03-06-2020 | 12.00

Het is belangrijk dat zorgaanbieders hun patiënten laten weten dat zij weer bij hen terecht kunnen en wat zij kunnen verwachten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een informatiekaart ontwikkeld die handvatten biedt voor heldere communicatie. Meer hierover in ons nieuwsbericht.

________________________________

Update urgentielijst ziekenhuiszorg

02-06-2020 | 10.00

De urgentielijst die zorgprofessionals en instellingen kan helpen bij het opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg, is op basis van de input van wetenschappelijke verenigingen op onderdelen herzien. Zo is de lijst bijvoorbeeld aangevuld met het specialisme Kaakchirurgie. Met de urgentielijst willen we regionale samenwerkingsverbanden een houvast geven om te bepalen welke zorg voor welke patiëntengroepen het meest urgent is en een inschatting te kunnen maken van welke capaciteit daarvoor nodig is. Lees ons nieuwsbericht.

________________________________

Op de agenda: 1 juni t/m 7 juni - week 23

02-06-2020 | 09.25

Afgelopen week publiceerde we de 1e rapportage met actuele cijfers over de uitgestelde oncologische zorg. Deze week publiceren we een update van de urgentielijst medisch-specialistische zorg. Ook publiceren we een informatiekaart waarin we zorgaanbieders handvatten bieden om patiënten te informeren rondom het opstarten van de reguliere zorg. Benieuwd naar wat er nog meer op het programma staat? Bekijk dan de agenda van week 23

________________________________