Ontwikkelingen coördinatie reguliere zorg

Volg in deze blog onze laatste ontwikkelingen rondom de coördinatie van reguliere zorg.

Geleerde lessen in coronatijd van grote waarde voor huisartsenpraktijken bij eventuele tweede golf

22-07-20 | 16.00

Nu de eerste piek aan corona-besmettingen in Nederland voorbij is, wordt overal gewerkt aan draaiboeken voor een eventuele tweede golf. Daarvoor is het belangrijk om terug te kijken naar de maanden april en mei van dit jaar. Welke problemen ervoeren huisartsenpraktijken toen en welke ondersteuningsbehoeften hadden zij op dat moment? En hoe kunnen dezelfde knelpunten worden voorkomen bij een eventuele nieuw golf? Om antwoord op deze (en andere) vragen te krijgen, voert onderzoeksinstituut Nivel, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit, een grootschalig onderzoek uit onder huisartsenpraktijken.

Lees meer over de geleerde lessen in coronatijd in dit bericht van Nivel. Een overzicht van alle resultaten uit het onderzoek naar de effecten van de corona-uitbraak in de huisartsenzorg vindt u hier.

________________________________

Data-analist Quincy vertelt over real-time data en rapporten

08-07-20 | 14.25

“De actualiteit van de data waarmee wij werken is voor mij ongekend.” Dat vertelt data trainee en -analist Quincy Bolman. In zijn werk houdt hij zich onder meer bezig met data-analyses en het schrijven van rapporten over de ontwikkelingen in de reguliere zorg ten gevolge van de coronazorg. Samen met collega’s schrijft hij rapporten over de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Lees het hele artikel

________________________________

Minder wijkverpleging tijdens corona-uitbraak

08-07-20 | 09.55

Ook in de wijkverpleging daalde het aantal zorgvragen na de corona-uitbraak. Minder mensen maakten gebruik van wijkverpleging na een behandeling in het ziekenhuis. Ook huisartsen hebben minder verwijzingen voor wijkverpleging uitgeschreven. Dat blijkt uit onze data-analyse. Lees meer in ons nieuwsbericht.

________________________________

Handreiking voor herstelzorg na corona-infectie

03-07-20 | 09.57

Long Alliantie Nederland (LAN) en het Longfonds hebben in opdracht van ZonMw de handreiking ‘Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten’ opgesteld. Hierin staan aanbevelingen over zorg aan een patiëntengroep die blijvende klachten heeft overgehouden aan een corona-infectie.

Mensen met dit zogeheten COVID-19 Associated Syndrome (CAS) hebben vaak longschade en kunnen fysieke klachten ervaren, zoals vermoeidheid, benauwdheid, duizeligheid en spierpijn. Maar ook mentale klachten, waaronder angst, slaapstoornissen en posttraumatische stress kunnen een rol spelen. De NZa onderzoekt of er voldoende capaciteit is voor deze herstelzorg.

Wij zijn hierover in gesprek met de Regionaal Overleg Acute Zorgketens (ROAZ) en krijgen nog geen signalen over knelpunten. Dit blijven we monitoren. Verder onderzoeken we of de huidige bekostiging genoeg ruimte biedt voor de juiste (na)zorg op de juiste plek. Hiervoor gebruiken we de informatie uit eerdergenoemde handreiking. Ook het  advies van Zorginstituut Nederland over de aanspraak paramedische zorg voor deze groep patiënten helpt ons bij het onderzoek naar een passende bekostiging. 

_______________________________

Huisartsenpraktijken willen ook na corona standaard ‘zorg op afstand’ kunnen aanbieden

02-07-2020 | 14.45

Het overgrote deel van de huisartsenpraktijken wil ook na de coronacrisis meer gebruikmaken van tools en werkwijzen die ‘zorg op afstand’ faciliteren, zoals beeldbellen. Daarnaast geeft bijna de helft van de praktijken aan veranderingen op organisatorisch gebied te willen behouden, zoals ruimere spreekuren. Een derde is ook van plan de hygiënemaatregelen als ‘geen handen schudden’ na de coronacrisis aan te houden. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek van het NIVEL, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

_______________________________

Coronapandemie onderstreept noodzaak tot verdergaande samenwerking tussen huisartsen

 01-07-2020 | 16.00

Huisartsenpraktijken willen graag goed voorbereid zijn op een eventuele tweede coronagolf. Hiervoor dienen praktijken onderling meer samen te werken. Ook moeten de gedane aanpassingen in de eigen praktijk een definitief karakter hebben. Dit geven huisartsenpraktijken aan in antwoord op een vraag die hen werd voorgelegd door het Nivel, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees meer in het bericht van Nivel.

________________________________

NZa roept ziekenhuizen en klinieken op wachttijden weer te delen

01-07-2020 | 15:00

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft zorgaanbieders die de afgelopen tijd geen wachttijden voor patiënten aanleverden in een brief erop gewezen dat alsnog te doen. De deadline daarvoor is 1 juli. We hebben er begrip voor dat dit na de corona-uitbraak niet de eerste prioriteit was. Nu de reguliere zorg weer kan worden opgeschaald en we weten dat als gevolg van corona de reguliere zorg tijdelijk is stil gevallen, is het essentieel dat de actuele wachttijden voor patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars per instelling weer inzichtelijk worden. Lees meer in ons nieuwsbericht

________________________________