Print

NZa adviseert minister over nieuwe bekostiging huisartsenzorg

17-02-2014

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de minister geadviseerd  hoe de bekostiging van de huisartsenzorg verbeterd kan worden. In de nieuwe bekostiging is naast de basiszorg die een huisarts levert uitdrukkelijk plaats ingeruimd voor het belonen van gezondheidsuitkomsten. Het advies  is een uitwerking van de  afspraken die huisartsen, verzekeraars en de minister maakten in het eerstelijns zorgakkoord. Het is aan de minister om een besluit te nemen.

Het advies is erop gericht om zorg in de buurt in de toekomst steviger te verankeren. Het uitgangspunt daarbij is dat  chronisch zieken en mensen met een complexe zorgvraag zo goed mogelijk dicht bij huis door de huisarts geholpen kunnen worden, waar nodig in samenwerking met bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker.

In het advies werkt de NZa de bekostiging van de drie segmenten uit het eerstelijnszorgakkoord uit. Het eerste segment is de basiszorg van de huisarts, daarin zitten het consult en het inschrijftarief. In het tweede segment is ruimte voor de multidisciplinaire zorg voor bijvoorbeeld diabetes en COPD: zorg die door huisartsen en andere zorgaanbieders gezamenlijk geleverd wordt vanuit een zorggroep. In het derde segment kunnen zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over de bekostiging van vernieuwingen en over de beloning voor uitkomsten van zorg die huisartsen in segment 1 en 2 leveren, bijvoorbeeld bij doelmatig doorverwijzen,  voorschrijven, diagnostiek en service & bereikbaarheid.

In het nieuwe bekostigingsmodel worden huisartsen op een andere manier betaald voor het grootste deel van de zogeheten M&I-verrichtingen De NZa adviseert om deze verrichtingen, zoals het wegsnijden van een vetbult of de behandeling van spataders, niet langer aanvullend per handeling te vergoeden. Met de zorgverzekeraars kunnen huisartsen in het vervolg  vergoedingen afspreken in segment 3 op basis van de resultaten die zij met deze handelingen behalen voor hun totale patiëntenpopulatie.

Als de minister voor eind april een besluit neemt over het advies, kan de nieuwe bekostiging nog in 2015 ingevoerd worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschermt de belangen van de samenleving als het gaat om betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg.
Downloads