Print

Veelgestelde vragen bijbetalingen AWBZ

 

 • Wat moet de instelling mij leveren zonder dat ik hoef bij te betalen?

  Wanneer u in een AWBZ-instelling verblijft, verstrekt de instelling u kost, inwoning en verzorging, maar ook een aantal andere producten en diensten. Sommige producten en diensten zijn bij de maandelijkse eigen bijdrage inbegrepen, voor andere zaken moet extra worden betaald. Dat verschilt per soort zorginstelling. Het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) heeft al deze producten en diensten overzichtelijk in een brochure opgeschreven: "Uw zorg in een AWBZ-instelling". U vindt deze brochure op de website van het Zorginstituut Nederland.

  Sluiten
 • Wanneer is er sprake van onterechte betalingen?

  Van onterechte betalingen is sprake als een zorgaanbieder een vergoeding aan bewoners vraagt voor diensten die tot de verzekerde zorg behoren. Voorbeelden hiervan zijn het schoonhouden van het appartement of wegwerpwashandjes die de verzorgenden gebruiken.

  Een instelling mag wel betalingen voor aanvullende diensten vragen. De voorwaarde is dat bewoners op vrijwillige basis van deze diensten gebruik kunnen maken. Zo mogen instellingen bijvoorbeeld een betaling vragen voor het abonnement op kabel, internet of telefoon op de eigen kamer.

  Meer informatie leest u in de brochure van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) 'Uw zorg in een AWBZ-instelling'. Deze brochure vindt u op de pagina Publieksbrochures van het Zorginstituut Nederland.
   

  Sluiten
 • Wat kan ik doen als ik ten onrechte moet betalen?

  Als u toch nog moet betalen voor diensten die onder de verzekerde zorg vallen, bespreekt u dat dan met de directie van de zorgaanbieder. Het is goed om ook de cliëntenraad van uw constatering op de hoogte te stellen. Cliëntenraden hebben een verzwaard adviesrecht over aanvullende diensten.

  U kunt bij de zorgaanbieder ook een formele klacht indienen. Komt u er niet uit met de klachtencommissie van uw eigen zorgaanbieder? Dan kunt u naar de onafhankelijke geschillencommissie gaan. Ook kunt u bij het zorgkantoor een klacht of een bezwaarschrift indienen.

  Overtredingen van de regelgeving kunt u melden bij de NZa via ons Meldpunt

  Sluiten
 • Wat is de rol van de NZa bij onterechte betaling?

  De NZa is toezichthouder in de zorg. Zij bemiddelt niet bij individuele conflicten, maar gebruikt de meldingen voor haar toezichthoudende taken. In 2010 heeft de NZa de zorgkantoren en zorgaanbieders aangesproken op deze onterechte betalingen. De NZa zal ook de komende tijd nauwkeurig volgen of de regels niet worden overtreden. In 2011 doet de NZa ook onderzoek naar de manier waarop zorgkantoren met klachten over extra betalingen omgaan.

  Sluiten
 • Welke leveringsvoorwaarden zijn er in de AWBZ?

  Sinds 1 januari 2011 gelden algemene leveringsvoorwaarden voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Daarin is onder andere geregeld dat zorgaanbieders bewoners goed moeten informeren over aanvullende diensten (inclusief prijzen). En dat bewoners nooit verplicht zijn om te betalen voor aanvullende diensten als ze daar geen gebruik van willen maken.

  Sluiten
 • Waar vind ik meer informatie over de AWBZ en mijn rechten?

  Heeft u vragen over waar u wel en niet recht op heeft in de AWBZ? Lees dan de brochure 'Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling'. Deze brochure vindt u op de pagina Publieksbrochures van het CVZ.
  Verder kunt u voor informatie terecht bij:

  Sluiten