Print

2008

Reacties consultatiedocument Toetsingskader transparantie

Hier vindt u de reacties op het consultatiedocument Toetsingskader transparantie

Reacties en verslag Consultatiebijeenkomst Dieetadvisering

Op 29 januari 2008 heeft de NZa het Consultatiedocument Dieetadvisering gepubliceerd. In dit consultatiedocument analyseert de NZa de markt voor dieetadvisering en bekijkt zij of het noodzakelijk is de tarieven op de markt voor dieetadvisering te reguleren om de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te kunnen waarborgen.

Reacties consultatiedocument Advies langetermijnvisie geneesmiddelenbeleid